„Gdyż to jest miłość Boga, aby strzec Jego przykazań; a Jego przykazania nie są ciężkie.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Jana 5,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 11,46

Biblia Warszawska

Eliel, Obed i Jaasjel z Soby.
I Księga Kronik 11,46

Biblia Brzeska

Eliel Mahawitczyk, Jerybaj i Josajasz, synowie Elnaama i Jetma Moabczyk.
1 Księga Kronik 11,46

Biblia Gdańska

Eliel Machawimczyk, i Jerybaj, i Josawijasz, synowie Elnaamowi, i Itma Moabczyk.
1 Kronik 11,46

Biblia Tysiąclecia

Eliel z Machawitów, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma z Moabu,
1 Księga Kronik 11,46

Biblia Jakuba Wujka

Eliel Mahumitczyk i Jeribaj, i Josaja, synowie Elnaem, i Jetma Moabitczyk, Eliel i Obet, i Jasiel z Masobijej.
1 Księga Kronik 11,46

Nowa Biblia Gdańska

Eliel Machawita; Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama oraz Jitma Moabita.
1 Kronik 11,46

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Eliel Machawita, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma Moabita;
I Księga Kronik 11,46

American Standard Version

Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite,
1 Księga Kronik 11,46

Clementine Vulgate

Eliel Mahumites, et Jeribai, et Josaia filii Elnam, et Jethma Moabites, Eliel, et Obed, et Jasiel de Masobia.
1 Księga Kronik 11,46

King James Version

Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite,
1 Księga Kronik 11,46

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite,
1 Księga Kronik 11,46

World English Bible

Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite,
1 Księga Kronik 11,46

Westminster Leningrad Codex

אֱלִיאֵל הַמַּחֲוִים וִירִיבַי וְיֹושַׁוְיָה בְּנֵי אֶלְנָעַם וְיִתְמָה הַמֹּואָבִי׃
1 Księga Kronik 11,46
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić