„A braciej jego przedniejszych z domów ojcowskich było dwieście czterdzieści i dwa: Amassaj też, syn Azarelów, syna Ahazy, syna Mosollamota, syna Emmera.”

Biblia Brzeska: Księga Nehemiasza 11,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 11,37

Biblia Warszawska

Chesro z Karmelu, Naaraj, syn Ezbaja,
I Księga Kronik 11,37

Biblia Brzeska

Hesro z Karmelu i Naaraj, syn Azbajów.
1 Księga Kronik 11,37

Biblia Gdańska

Hesro Karmelczyk, Naaraj, syn Ezbajowy;
1 Kronik 11,37

Biblia Tysiąclecia

Chesro z Karmelu, Naaraj, syn Ezbaja,
1 Księga Kronik 11,37

Biblia Jakuba Wujka

Hesro Karmelitczyk, Naraj, syn Asbaj;
1 Księga Kronik 11,37

Nowa Biblia Gdańska

Checrai Karmelita; Naaraj, syn Ezbaja;
1 Kronik 11,37

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Chesro Karmelita, Naaraj, syn Ezbaja;
I Księga Kronik 11,37

American Standard Version

Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai,
1 Księga Kronik 11,37

Clementine Vulgate

Hesro Carmelites, Naarai filius Asbai,
1 Księga Kronik 11,37

King James Version

Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai,
1 Księga Kronik 11,37

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Hezor the Carmelite, Naarai son of Ezbai,
1 Księga Kronik 11,37

World English Bible

Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai,
1 Księga Kronik 11,37

Westminster Leningrad Codex

חֶצְרֹו הַכַּרְמְלִי נַעֲרַי בֶּן־אֶזְבָּי׃ ס
1 Księga Kronik 11,37
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić