„Co też opowiadamy nie przez uczone słowa ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, duchownym duchowne rzeczy przystosując.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 2,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 11,35

Biblia Warszawska

Achiam, syn Sachara z Hararu, Elipal, syn Ura,
I Księga Kronik 11,35

Biblia Brzeska

Ahiam, syn Sacharów, Ararytczyk i Elifal, syn Urów.
1 Księga Kronik 11,35

Biblia Gdańska

Ahijam, syn Zacharowy, Ararytczyk, Elifal, syn Urowy;
1 Kronik 11,35

Biblia Tysiąclecia

Achiam, syn Sakara z Hararu, Elifelet, syn Ura,
1 Księga Kronik 11,35

Biblia Jakuba Wujka

Elifal, syn Ur,
1 Księga Kronik 11,35

Nowa Biblia Gdańska

Achira, syn Sakara, Hararyta; Elifal, syn Ura;
1 Kronik 11,35

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Achiam, syn Sakara, Hararyta, Elifal, syn Ura;
I Księga Kronik 11,35

American Standard Version

Ahiam the son of Sacar the Hararite, Eliphal the son of Ur,
1 Księga Kronik 11,35

Clementine Vulgate

Eliphal filius Ur,
1 Księga Kronik 11,35

King James Version

Ahiam the son of Sacar the Hararite, Eliphal the son of Ur,
1 Księga Kronik 11,35

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Ahiam son of Sacar the Hararite, Eliphal son of Ur,
1 Księga Kronik 11,35

World English Bible

Ahiam the son of Sacar the Hararite, Eliphal the son of Ur,
1 Księga Kronik 11,35

Westminster Leningrad Codex

אֲחִיאָם בֶּן־שָׂכָר הַהֲרָרִי אֱלִיפַל בֶּן־אוּר׃ ס
1 Księga Kronik 11,35
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić