„Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi PAN zastępów.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Aggeusza 2,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 11,34

Biblia Warszawska

Jaszen z Gizonu, Jonatan, syn Szagiego z Hararu,
I Księga Kronik 11,34

Biblia Brzeska

Synowie Assema Gezonity: Jonatan, syn Sage, Ararczyk.
1 Księga Kronik 11,34

Biblia Gdańska

Synowie Asema Gisończyka: Jonatan, syn Sagii, Hororczyk;
1 Kronik 11,34

Biblia Tysiąclecia

⟨Bene-⟩ Chaszem z Gizonu, Jonatan, syn Szagiego z Hararu,
1 Księga Kronik 11,34

Biblia Jakuba Wujka

Ahiam, syn Sachar, Ararytczyk.
1 Księga Kronik 11,34

Nowa Biblia Gdańska

Potomkowie Haszema Gizonity: Jonatan, syn Szagi, Hararejczyk;
1 Kronik 11,34

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synowie Chaszema Gisończyka, Jonatan, syn Szagiego, Hararyta;
I Księga Kronik 11,34

American Standard Version

the sons of Hashem the Gizonite, Jonathan the son of Shagee the Hararite,
1 Księga Kronik 11,34

Clementine Vulgate

Ahiam filius Sachar Ararites,
1 Księga Kronik 11,34

King James Version

The sons of Hashem the Gizonite, Jonathan the son of Shage the Hararite,
1 Księga Kronik 11,34

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

the sons of Hashem the Gizonite, Jonathan son of Shage the Hararite,
1 Księga Kronik 11,34

World English Bible

the sons of Hashem the Gizonite, Jonathan the son of Shagee the Hararite,
1 Księga Kronik 11,34

Westminster Leningrad Codex

בְּנֵי הָשֵׁם הַגִּזֹונִי יֹונָתָן בֶּן־שָׁגֵה הַהֲרָרִי׃ ס
1 Księga Kronik 11,34
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić