„Każdy obserwując nie tylko swoje, ale też jedni drugich.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Filipian 2,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 11,33

Biblia Warszawska

Azmawet z Bachurim, Elachba z Szaalbonu,
I Księga Kronik 11,33

Biblia Brzeska

Azmot Baharumitczyk i Eliaba Salabonitczyk.
1 Księga Kronik 11,33

Biblia Gdańska

Asmawet Bacharomczyk; Elijachba Salabończyk.
1 Kronik 11,33

Biblia Tysiąclecia

Azmawet z Bachurim, Eliachba z Szaalbonu,
1 Księga Kronik 11,33

Biblia Jakuba Wujka

synowie Asam Gezonitczyka; Jonatan, syn Sagę, Aratczyk;
1 Księga Kronik 11,33

Nowa Biblia Gdańska

Azmawet, Bacharumita i Eljachba, Szaalbończyk.
1 Kronik 11,33

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Azmawet Bacharumczyk, Eliachba Szaalbończyk;
I Księga Kronik 11,33

American Standard Version

Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite,
1 Księga Kronik 11,33

Clementine Vulgate

Filii Assem Gezonites, Jonathan filius Sage Ararites,
1 Księga Kronik 11,33

King James Version

Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite,
1 Księga Kronik 11,33

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite,
1 Księga Kronik 11,33

World English Bible

Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite,
1 Księga Kronik 11,33

Westminster Leningrad Codex

עַזְמָוֶת הַבַּחֲרוּמִי אֶלְיַחְבָּא הַשַּׁעַלְבֹנִי׃ ס
1 Księga Kronik 11,33
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić