„Napisałem kilka słów do gminy, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.”

Biblia Tysiąclecia: 3 List św. Jana 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 11,31

Biblia Warszawska

Itaj, syn Ribaja, z Gilei Beniaminickiej, Benajasz z Piratonu,
I Księga Kronik 11,31

Biblia Brzeska

Etaj, syn Rybajego z Gabaat, synów Beniaminowych i Banajasz Faratończyk.
1 Księga Kronik 11,31

Biblia Gdańska

Itaj, syna Rybajego, z Gabaat synów Benjaminowych, Banajas Faratończyk;
1 Kronik 11,31

Biblia Tysiąclecia

Itaj, syn Ribaja z Gibea synów Beniamina, Benajasz z Pireatonu,
1 Księga Kronik 11,31

Biblia Jakuba Wujka

Etaj, syn Ribaj, z Gabaat synów Beniamin, Banaja Faratończyk,
1 Księga Kronik 11,31

Nowa Biblia Gdańska

Ittaj, syn Rybaja z Gibea, należącego do synów Binjamina; Benajahu, Piretończyk;
1 Kronik 11,31

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Itaj, syn Ribaja, z Gibea synów Beniamina, Benajasz Piratończyk;
I Księga Kronik 11,31

American Standard Version

Ithai the son of Ribai of Gibeah of the children of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,
1 Księga Kronik 11,31

Clementine Vulgate

Ethai filius Ribai de Gabaath filiorum Benjamin, Banaia Pharatonites,
1 Księga Kronik 11,31

King James Version

Ithai the son of Ribai of Gibeah, that pertained to the children of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,
1 Księga Kronik 11,31

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Ithai son of Ribai of Gibeah, of the sons of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,
1 Księga Kronik 11,31

World English Bible

Ithai the son of Ribai of Gibeah of the children of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,
1 Księga Kronik 11,31

Westminster Leningrad Codex

אִיתַי בֶּן־רִיבַי מִגִּבְעַת בְּנֵי בִנְיָמִן ס בְּנָיָה הַפִּרְעָתֹנִי׃
1 Księga Kronik 11,31
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić