„Ogarnęły go bóle rodzenia, lecz on jest dzieckiem upartym: czas nadszedł, a on nie opuszcza matczynego łona.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ozeasza 13,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 11,29

Biblia Warszawska

Sibbekaj z Chuszy, Ilaj z Achoach,
I Księga Kronik 11,29

Biblia Brzeska

Sobbochaj Husatczyk i Ilaj Ahohitczyk.
1 Księga Kronik 11,29

Biblia Gdańska

Sybbechaj Husatczyk, Ilaj Ahohytczyk;
1 Kronik 11,29

Biblia Tysiąclecia

Sibbekaj Chuszyta, Ilaj Achochita,
1 Księga Kronik 11,29

Biblia Jakuba Wujka

Sobbochaj Husatczyk, Ilaj Achoitczyk.
1 Księga Kronik 11,29

Nowa Biblia Gdańska

Szybchaj, Chuszatyda; Ilaj, Achoachańczyk;
1 Kronik 11,29

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Sibbekaj Chuszatyta, Ilaj Achochita;
I Księga Kronik 11,29

American Standard Version

Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,
1 Księga Kronik 11,29

Clementine Vulgate

Sobbochai Husathites, Ilai Ahohites,
1 Księga Kronik 11,29

King James Version

Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,
1 Księga Kronik 11,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,
1 Księga Kronik 11,29

World English Bible

Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,
1 Księga Kronik 11,29

Westminster Leningrad Codex

סִבְּכַי הַחֻשָׁתִי עִילַי הָאֲחֹוחִי׃ ס
1 Księga Kronik 11,29
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić