„Albowiem biskup ma być bez nagany, jako szafarz Boży, nie sam sobie się podobający, nie gniewliwy, nie pijanica wina, nie bitny, nie szukający zysku sprośnego;”

Biblia Gdańska: Tytusa 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 11,22

Biblia Warszawska

Benajasz, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kabseel. On zabił dwóch synów Ariela z Moabu, on także, gdy pewnego razu spadł śnieg, zstąpił do dołu i zabił tam lwa.
I Księga Kronik 11,22

Biblia Brzeska

Banajasz, też syn Jojady, człowieka mężnego i w wielu sprawach zacnego z Kabseela, ten zabił dwa lwy moabskie, ten też szedszy, zabił lwa w pośrzód jamy ziemie.
1 Księga Kronik 11,22

Biblia Gdańska

Banajas też, syn Jojady, syn męża dużego, wielkich spraw, z Kabseela, ten zabił dwóch mocarzów Moabskich; ten też zszedłszy zabił lwa w pośród jamy, gdy był śnieg.
1 Kronik 11,22

Biblia Tysiąclecia

Benajasz, syn Jojady, był mężem walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabseel. Pobił on dwóch [synów] Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca.
1 Księga Kronik 11,22

Biblia Jakuba Wujka

Banajas, syn Jojady, męża barzo mocnego, który wiele rzeczy dokazował, z Kabseel: ten zabił dwu Ariel Moab i tenże zszczedł, i zabił lwa w pośrzodku studnie czasu śniegu.
1 Księga Kronik 11,22

Nowa Biblia Gdańska

Także Benajahu, syn Jehojady, syn silnego męża, wielkich spraw, z Kabceel, ten zabił dwóch moabskich mocarzy; on też zszedł, kiedy był śnieg i zabił lwa w środku jamy.
1 Kronik 11,22

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Benajasz, syn Jehojady, syn walecznego męża z Kabseela, który dokonał wielu czynów, zabił dwóch wojowników z Moabu. On też zszedł do jamy i zabił lwa w śnieżnym dniu.
I Księga Kronik 11,22

American Standard Version

Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done mighty deeds, he slew the two [sons of] Ariel of Moab: he went down also and slew a lion in the midst of a pit in time of snow.
1 Księga Kronik 11,22

Clementine Vulgate

Banaias filius Jojad viri robustissimi, qui multa opera perpetrarat, de Cabseel : ipse percussit duos ariel Moab, et ipse descendit et interfecit leonem in media cisterna tempore nivis.
1 Księga Kronik 11,22

King James Version

Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done many acts; he slew two lionlike men of Moab: also he went down and slew a lion in a pit in a snowy day.
1 Księga Kronik 11,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Benaiah son of Jehoiada, son of a man of valour, of great deeds, from Kabzeel: he hath smitten the two lion-like Moabites, and he hath gone down and smitten the lion in the midst of the pit, in the day of snow.
1 Księga Kronik 11,22

World English Bible

Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done mighty deeds, he killed the two [sons of] Ariel of Moab: he went down also and killed a lion in the midst of a pit in time of snow.
1 Księga Kronik 11,22

Westminster Leningrad Codex

בְּנָיָה בֶן־יְהֹויָדָע בֶּן־אִישׁ־חַיִל רַב־פְּעָלִים מִן־קַבְצְאֵל הוּא הִכָּה אֵת שְׁנֵי אֲרִיאֵל מֹואָב וְהוּא יָרַד וְהִכָּה אֶת־הָאֲרִי בְּתֹוךְ הַבֹּור בְּיֹום הַשָּׁלֶג׃
1 Księga Kronik 11,22
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić