„Nie dobrać to chluba wasza. Azaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza?”

Biblia Gdańska: 1 Koryntów 5,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 1,52

Biblia Warszawska

Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,
I Księga Kronik 1,52

Biblia Brzeska

Książę Oolibama, książę Ela i książę Finon.
1 Księga Kronik 1,52

Biblia Gdańska

Książę Oolibama, książę Ela, książę Pinon,
1 Kronik 1,52

Biblia Tysiąclecia

naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,
1 Księga Kronik 1,52

Biblia Jakuba Wujka

książę Oolibama, książę Ela, książę Finon,
1 Księga Kronik 1,52

Nowa Biblia Gdańska

Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,
1 Kronik 1,52

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon;
I Księga Kronik 1,52

American Standard Version

chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,
1 Księga Kronik 1,52

Clementine Vulgate

dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon,
1 Księga Kronik 1,52

King James Version

Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
1 Księga Kronik 1,52

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

chief Aholibamah, chief Elah, chief Pinon,
1 Księga Kronik 1,52

World English Bible

chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,
1 Księga Kronik 1,52

Westminster Leningrad Codex

אַלּוּף אָהֳלִיבָמָה אַלּוּף אֵלָה אַלּוּף פִּינֹן׃
1 Księga Kronik 1,52
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić