„Gdyż nasza Ewangelia nie dokonała się w was jedynie w słowie, ale jak wiecie także w mocy, w Duchu Świętym oraz we wszelkiej pełni. I wiecie jakimi się staliśmy dla was między wami.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Tesaloniczan 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 1,51

Biblia Warszawska

A gdy umarł Hadad, książętami Edomu byli: książę Timra, książę Alwa, książę Jetet,
I Księga Kronik 1,51

Biblia Brzeska

Na ostatku umarł Hadad, a po nim były książęta w Edom: książę Tamna, książę Alia, książę Jetet.
1 Księga Kronik 1,51

Biblia Gdańska

A gdy umarł Hadar, byli książętami w Edon: książę Tamna, książę Halwa, książę Jetet,
1 Kronik 1,51

Biblia Tysiąclecia

Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,
1 Księga Kronik 1,51

Biblia Jakuba Wujka

Lecz po śmierci Adad, książęta miasto królów w Edom być poczęli: książę Tamna, książę Alua, książę Jetet,
1 Księga Kronik 1,51

Nowa Biblia Gdańska

A kiedy umarł Hadar, książętami w Edomie byli: Książę Thimna, książę Alwa, książę Jetheth,
1 Kronik 1,51

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I Hadad umarł. A książętami Edomu byli: książę Timna, książę Alia, książę Jetet;
I Księga Kronik 1,51

American Standard Version

And Hadad died. And the chiefs of Edom were: chief Timna, chief Aliah, chief Jetheth,
1 Księga Kronik 1,51

Clementine Vulgate

Adad autem mortuo, duces pro regibus in Edom esse cperunt : dux Thamna, dux Alva, dux Jetheth,
1 Księga Kronik 1,51

King James Version

Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,
1 Księga Kronik 1,51

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And chiefs of Edom are: chief Timnah, chief Aliah, chief Jetheth,
1 Księga Kronik 1,51

World English Bible

Hadad died. The chiefs of Edom were: chief Timna, chief Aliah, chief Jetheth,
1 Księga Kronik 1,51

Westminster Leningrad Codex

וַיָּמָת הֲדָד ס וַיִּהְיוּ אַלּוּפֵי אֱדֹום אַלּוּף תִּמְנָע אַלּוּף [עַלְיָה כ] (עַלְוָה ק) אַלּוּף יְתֵת׃
1 Księga Kronik 1,51
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić