„A miasta, w których mieszkają, spustoszone będą i ziemia spustoszeje, a wy dowiecie się, żem ja jest Pan.”

Biblia Brzeska: Księga Ezechiela 12,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 1,11

Biblia Warszawska

Misraim zrodził Ludyjczyków, Anamijczyków. Lehabijczyków i Naftuchijczyków,
I Księga Kronik 1,11

Biblia Brzeska

Urodził się też Mesraimowi Ludym, Ananim, Labim i Neftuim.
1 Księga Kronik 1,11

Biblia Gdańska

Misraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma,
1 Kronik 1,11

Biblia Tysiąclecia

Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
1 Księga Kronik 1,11

Biblia Jakuba Wujka

A Mesraim zrodził Ludim i Anamim, i Laabim, i Neftuim,
1 Księga Kronik 1,11

Nowa Biblia Gdańska

A Micraim spłodził Ludów, Anamitów, Lehabitów i Naftuchidów;
1 Kronik 1,11

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Misraim spłodził Ludima, Ananima, Lahabima i Naftuchima;
I Księga Kronik 1,11

American Standard Version

And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
1 Księga Kronik 1,11

Clementine Vulgate

Mesraim vero genuit Ludim, et Anamim, et Laabim, et Nephtuim,
1 Księga Kronik 1,11

King James Version

And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
1 Księga Kronik 1,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Mizraim begat the Ludim, and the Anamim, and the Lehabim, and the Naphtuhim,
1 Księga Kronik 1,11

World English Bible

Mizraim became the father of Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
1 Księga Kronik 1,11

Westminster Leningrad Codex

וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת־ [לוּדִיִּים כ] (לוּדִים ק) וְאֶת־עֲנָמִים וְאֶת־לְהָבִים וְאֶת־נַפְתֻּחִים׃
1 Księga Kronik 1,11
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić