„Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem.”

Biblia Warszawska: Dzieje Apostolskie 12,25

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 1,1

Biblia Warszawska

Adam, Set, Enosz,
I Księga Kronik 1,1

Biblia Brzeska

Adam, Set, Enos.
1 Księga Kronik 1,1

Biblia Gdańska

Adam, Set, Enos.
1 Kronik 1,1

Biblia Tysiąclecia

Adam, Set, Enosz,
1 Księga Kronik 1,1

Biblia Jakuba Wujka

Adam, Set, Enos,
1 Księga Kronik 1,1

Nowa Biblia Gdańska

Adam, Szet, Enosz.
1 Kronik 1,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Adam, Set, Enosz;
I Księga Kronik 1,1

American Standard Version

Adam, Seth, Enosh,
1 Księga Kronik 1,1

Clementine Vulgate

Adam, Seth, Enos,
1 Księga Kronik 1,1

King James Version

Adam, Sheth, Enosh,
1 Księga Kronik 1,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Adam, Sheth, Enosh,
1 Księga Kronik 1,1

World English Bible

Adam, Seth, Enosh,
1 Księga Kronik 1,1

Westminster Leningrad Codex

אָדָם שֵׁת אֱנֹושׁ׃
1 Księga Kronik 1,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić