„Posłał więc zaraz do miast nadmorskich wezwanie, aby kupowano żydowskich niewolników, obiecując dać im dziewięćdziesięciu niewolników za jeden talent. Nie brał przy tym pod uwagę losu, który miał go spotkać ze strony Wszechmocnego.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Machabejska 8,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Królewska 4,28

Biblia Warszawska

Również jęczmień i sieczkę dla wierzchowców i koni pociągowych dostawiali na miejsce, gdzie należało, według kolejności.
I Księga Królewska 4,28

Biblia Brzeska

Przynosili też jęczmiony i słomę dla koni i mułów, na ono miejsce, gdzie im jedno rozkazano.
1 Księga Królewska 4,28

Biblia Gdańska (1632)

Jęczmień także, i plewy dla koni i mułów, zwozili na to miejsce, gdzie był król, każdy według tego, jako mu postanowiono.
1 Królewska 4,28

Biblia Gdańska (1881)

Jęczmień także, i plewy dla koni i mułów, zwozili na to miejsce, gdzie był król, każdy według tego, jako mu postanowiono.
1 Królewska 4,28

Biblia Tysiąclecia


Biblia Jakuba Wujka

Jęczmień też i słomę dla koni i mułów wozili na miejsce, gdzie był król, według tego jako im ustanowiono.
1 Księga Królewska 4,28

Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Także jęczmień i słomę dla koni i mułów sprowadzali na to miejsce, gdzie one przebywały, każdy według swojego obowiązku.
I Księga Królewska 4,28

American Standard Version

Barley also and straw for the horses and swift steeds brought they unto the place where [the officers] were, every man according to his charge.
1 Księga Królewska 4,28

Clementine Vulgate

Hordeum quoque, et paleas equorum et jumentorum, deferebant in locum ubi erat rex, juxta constitutum sibi.
1 Księga Królewska 4,28

King James Version

Barley also and straw for the horses and dromedaries brought they unto the place where the officers were, every man according to his charge.
1 Księga Królewska 4,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And the barley and the straw, for horses and for dromedaries, they bring in unto the place where they are, each according to his ordinance.
1 Księga Królewska 4,28

World English Bible

Barley also and straw for the horses and swift steeds brought they to the place where [the officers] were, every man according to his charge.
1 Księga Królewska 4,28

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić