„Tak bowiem mówi PAN zastępów – posłał mnie na chwałę do tych narodów, które was ograbiły, bo kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Zachariasza 2,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Królewska 4,25

Biblia Warszawska

Judejczycy i Izraelici mieszkali tedy bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym od Dan aż po Beer-Szebę przez wszystkie dni Salomona.
I Księga Królewska 4,25

Biblia Brzeska

I mieszkał lud judzki i izraelski bezpiecznie, każdy pod macicą swą winną i pod figą swoją, od Dan aż do Bersabee, po wszytek czas żywota Salomonowego.
1 Księga Królewska 4,25

Biblia Gdańska (1632)

I mieszkał Juda i Izrael bezpiecznie, każdy pod winną macicą swoją, i pod figą swoją, od Dan aż do Beerseba, po wszystkie dni Salomonowe.
1 Królewska 4,25

Biblia Gdańska (1881)

I mieszkał Juda i Izrael bezpiecznie, każdy pod winną macicą swoją, i pod figą swoją, od Dan aż do Beerseba, po wszystkie dni Salomonowe.
1 Królewska 4,25

Biblia Tysiąclecia


Biblia Jakuba Wujka

I mieszkał Juda i Izrael bez wszelkiej bojaźni, każdy pod winną macicą swoją i pod figą swoją od Dan aż do Bersabee po wszytkie dni Salomonowe.
1 Księga Królewska 4,25

Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Juda i Izrael mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym, od Dan aż do Beer-Szeby, po wszystkie dni Salomona.
I Księga Królewska 4,25

American Standard Version

And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig-tree, from Dan even to Beer-sheba, all the days of Solomon.
1 Księga Królewska 4,25

Clementine Vulgate

Habitabatque Juda et Israël absque timore ullo, unusquisque sub vite sua et sub ficu sua, a Dan usque Bersabee, cunctis diebus Salomonis.
1 Księga Królewska 4,25

King James Version

And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon.
1 Księga Królewska 4,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Judah dwelleth -- and Israel -- in confidence, each under his vine, and under his fig-tree, from Dan even unto Beer-Sheba, all the days of Solomon.
1 Księga Królewska 4,25

World English Bible

Judah and Israel lived safely, every man under his vine and under his fig-tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon.
1 Księga Królewska 4,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić