„Tytusowi, własnemu synowi według spólnej wiary, łaska, miłosierdzie i pokój niech będzie od Boga Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego.”

Biblia Gdańska (1632): Tytusa 1,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Królewska 4,13

Biblia Warszawska

Ben-Geber był nad Ramot-Gilead; do niego należały Sioła Jaira Manassesa, położone w Gileadzie; do niego należał też pas ziemi Argob w Baszanie, sześćdziesiąt dużych miast, zaopatrzonych w mur i spiżowe zawory.
I Księga Królewska 4,13

Biblia Brzeska

Syn Gaberów w Ramot Galaadzkim, który miał Awotiair, syna Manassesowego, w Galaad, tenże był przełożonym we wszytkiej ziemi Argob, która jest w Basan nad sześciądziesiąt miast wielkich murowanych, które zamykano zaworami miedzianymi.
1 Księga Królewska 4,13

Biblia Gdańska (1632)

Syn Gaber w Ramot Galaadskiem, który trzymał wsi Jaira, syna Manasesowego, które leżą w Galaad. Jemu też należała kraina Argob, która jest w Basan, sześćdziesiąt miast wielkich murowanych z zaworami miedzianemi.
1 Królewska 4,13

Biblia Gdańska (1881)

Syn Gaber w Ramot Galaadskiem, który trzymał wsi Jaira, syna Manasesowego, które leżą w Galaad. Jemu też należała kraina Argob, która jest w Basan, sześćdziesiąt miast wielkich murowanych z zaworami miedzianemi.
1 Królewska 4,13

Biblia Tysiąclecia

Be-Geber w Ramot w Gileadzie miał Osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący sześćdziesiąt dużych osiedli obmurowanych, o brązowych zaworach u bram.
1 Księga Królewska 4,13

Biblia Jakuba Wujka

Bengaber w Ramot Galaad: miał Awotiair syna Manassego w Galaad; on był nad wszytką krainą Argob, która jest w Basan, nad sześciądziesiąt miast wielkich i murowanych, które miały zamykanie miedziane.
1 Księga Królewska 4,13

Nowa Biblia Gdańska

Ben-Geber w Ramot, w Gileadzie; do niego należały sioła Jaira, syna Menaszy, położone w Gileadzie oraz pas krainy Argob w Baszanie – sześćdziesiąt wielkich miast zaopatrzonych w mury oraz zamknięcia z kruszcu.
1 Księga Królów 4,13

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Syn Geber – w Ramot-Gilead, do niego należały wsie Jaira, syna Manassesa, które leżą w Gileadzie. Do niego też należała kraina Argob, która jest w Baszanie – sześćdziesiąt wielkich miast mających mury i brązowe rygle.
I Księga Królewska 4,13

American Standard Version

Ben-geber, in Ramoth-gilead (to him [pertained] the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; [even] to him [pertained] the region of Argob, which is in Bashan, threescore great cities with walls and brazen bars);
1 Księga Królewska 4,13

Clementine Vulgate

Bengaber in Ramoth Galaad : habebat Avothjair filii Manasse in Galaad : ipse præerat in omni regione Argob, quæ est in Basan, sexaginta civitatibus magnis atque muratis quæ habebant seras æreas.
1 Księga Królewska 4,13

King James Version

The son of Geber, in Ramothgilead; to him pertained the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; to him also pertained the region of Argob, which is in Bashan, threescore great cities with walls and brasen bars:
1 Księga Królewska 4,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Ben-Geber, in Ramoth-Gilead, hath the small towns of Jair son of Manasseh, which [are] in Gilead; he hath a portion of Argob that [is] in Bashan, sixty great cities [with] wall and brazen bar.
1 Księga Królewska 4,13

World English Bible

Ben-geber, in Ramoth-gilead (to him [pertained] the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; [even] to him [pertained] the region of Argob, which is in Bashan, sixty great cities with walls and brazen bars);
1 Księga Królewska 4,13

Westminster Leningrad Codex

בֶּן־גֶּבֶר בְּרָמֹת גִּלְעָד לֹו חַוֹּת יָאִיר בֶּן־מְנַשֶּׁה אֲשֶׁר בַּגִּלְעָד לֹו חֶבֶל אַרְגֹּב אֲשֶׁר בַּבָּשָׁן שִׁשִּׁים עָרִים גְּדֹלֹות חֹומָה וּבְרִיחַ נְחֹשֶׁת׃ ס
1 Księga Królewska 4,13
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić