„A było tam, przy górze, wielkie stado pasących się świń;”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Marka 5,11

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Rzymian 12,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność.
List do Rzymian 12,13

Biblia Brzeska

Potrzebam świętych udzielając, goście radzi przyjmując.
List św. Pawła do Rzymian 12,13

Biblia Gdańska (1632)

Potrzebom świętych udzielający, gościnności naśladujący.
Rzymian 12,13

Biblia Gdańska (1881)

Potrzebom świętych udzielający, gościnności naśladujący.
Rzymian 12,13

Biblia Tysiąclecia

Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!
List do Rzymian 12,13

Biblia Warszawska

Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność.
List św. Pawła do Rzymian 12,13

Biblia Jakuba Wujka

potrzebam świętych udzielający, w gościnności się kochający.
List do Rzymian 12,13

Nowa Biblia Gdańska

Będący uczestnikami w niedostatkach świętych, prześladujący gościnnością.
List do Rzymian 12,13

Biblia Przekład Toruński

Miejcie udział w potrzebach świętych, prześcigajcie się w gościnności.
List do Rzymian 12,13

American Standard Version

communicating to the necessities of the saints; given to hospitality.
List do Rzymian 12,13

Clementine Vulgate

necessitatibus sanctorum communicantes : hospitalitatem sectantes.
List do Rzymian 12,13

King James Version

Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
List do Rzymian 12,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες την φιλοξενιαν διωκοντες
List do Rzymian 12,13

Young's Literal Translation

to the necessities of the saints communicating; the hospitality pursuing.
List do Rzymian 12,13

World English Bible

contributing to the needs of the saints; given to hospitality.
List do Rzymian 12,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić