„A kiedy się skończyło całopalenie, uklęknęli - król oraz wszyscy, co z nim byli, i się modlili.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Kronik 29,29

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Rzymian 1,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
List do Rzymian 1,21

Biblia Brzeska

Przeto iż znając Boga, przedsię go nie chwalili jako Boga, ani mu dziękowali, owszem próżnymi się stali w myslach swych i zaćmione jest głupie serce ich.
List św. Pawła do Rzymian 1,21

Biblia Gdańska

Przeto iż poznawszy Boga, nie chwalili jako Boga, ani mu dziękowali, owszem znikczemnieli w myślach swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich;
Rzymian 1,21

Biblia Tysiąclecia

Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
List do Rzymian 1,21

Biblia Warszawska

Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
List św. Pawła do Rzymian 1,21

Biblia Jakuba Wujka

Gdyż poznawszy Boga, nie jako Boga chwalili ani dziękowali, ale znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione jest bezrozumne serce ich.
List do Rzymian 1,21

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego, że wiedzieli o Bogu, a nie sławili, czy też nie dziękowali Bogu, ale zgłupieli w swych dyskusjach, a ich nierozumne serce znalazło się w ciemnościach.
List do Rzymian 1,21

Biblia Przekład Toruński

Dlatego że po poznaniu Boga, nie oddali Mu chwały jako Bogu, ani Mu nie podziękowali, lecz stali się próżni w swoich rozważaniach, a ich bezrozumne serce zostało pogrążone w ciemności;
List do Rzymian 1,21

American Standard Version

because that, knowing God, they glorified him not as God, neither gave thanks; but became vain in their reasonings, and their senseless heart was darkened.
List do Rzymian 1,21

Clementine Vulgate

Quia cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt : sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eorum :
List do Rzymian 1,21

King James Version

Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.
List do Rzymian 1,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διοτι γνοντες τον θεον ουχ ως θεον εδοξασαν η ευχαριστησαν αλλ εματαιωθησαν εν τοις διαλογισμοις αυτων και εσκοτισθη η ασυνετος αυτων καρδια
List do Rzymian 1,21

Young's Literal Translation

because, having known God they did not glorify [Him] as God, nor gave thanks, but were made vain in their reasonings, and their unintelligent heart was darkened,
List do Rzymian 1,21

World English Bible

Because, knowing God, they didn't glorify him as God, neither gave thanks, but became vain in their reasoning, and their senseless heart was darkened.
List do Rzymian 1,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić