„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Galacjan 6,2

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Rzymian 1,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych;
List do Rzymian 1,14

Biblia Brzeska

I Grekom, i prostym ludziam, i mądrym, i głupim powinien jestem.
List św. Pawła do Rzymian 1,14

Biblia Gdańska

I Grekom, i grubym narodom, i mądrym, i głupim jestem dłużnikiem,
Rzymian 1,14

Biblia Tysiąclecia

Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych.
List do Rzymian 1,14

Biblia Warszawska

Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych.
List św. Pawła do Rzymian 1,14

Biblia Jakuba Wujka

Grekom i barbarzynom, mądrym i niemądrym jestem powinien,
List do Rzymian 1,14

Nowa Biblia Gdańska

Jestem również dłużnikiem Greków i barbarzyńców, mądrych i nierozumnych.
List do Rzymian 1,14

Biblia Przekład Toruński

Bo jestem dłużnikiem zarówno Greków i barbarzyńców, zarówno mądrych i niemądrych.
List do Rzymian 1,14

American Standard Version

I am debtor both to Greeks and to Barbarians, both to the wise and to the foolish.
List do Rzymian 1,14

Clementine Vulgate

Græcis ac barbaris, sapientibus, et insipientibus debitor sum :
List do Rzymian 1,14

King James Version

I am debtor both to the Greeks, and to the Barbarians; both to the wise, and to the unwise.
List do Rzymian 1,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι
List do Rzymian 1,14

Young's Literal Translation

Both to Greeks and to foreigners, both to wise and to thoughtless, I am a debtor,
List do Rzymian 1,14

World English Bible

I am debtor both to Greeks and to foreigners, both to the wise and to the foolish.
List do Rzymian 1,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić