„Głos mówiącego: Wołaj. I rzekł: Cóż mam wołać? To: Wszelkie ciało jest trawa, a wszystka zacność jego jako kwiat polny.”

Biblia Gdańska (1632): Izajasz 40,6

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Kolosan 2,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
List do Kolosan 2,8

Biblia Brzeska

Baczcie tedy, iżby żaden nie był, który by was złupić miał przez mądrość ludzką i próżną zdradę, ucząc wedle ustaw ludzkich, podług nauk świeckich, a nie według Krystusa.
List św. Pawła do Kolosan 2,8

Biblia Gdańska (1632)

Patrzcież, żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofiję i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa,
Kolosensów 2,8

Biblia Tysiąclecia

Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
List do Kolosan 2,8

Biblia Warszawska

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;
List św. Pawła do Kolosan 2,8

Biblia Jakuba Wujka

Patrzcie, by kto was nie oszukał przez Filozofią i próżne omamienie wedle ustawy ludzkiej, podług elementów świata, a nie według Chrystusa,
List do Kolosan 2,8

Nowa Biblia Gdańska

Uważajcie, aby się wam ktoś nie zdarzył, kto rabuje przez spekulacje i pusty fałsz - według religijnej tradycji ludzi, według podstawowych zasad rozumowania świata - a nie według Chrystusa.
List do Kolosan 2,8

Biblia Przekład Toruński

Uważajcie, aby was ktoś nie prowadził jako swój łup dzięki filozofii i próżnemu oszustwu, opartemu na ludzkiej tradycji i elementarnych zasadach tego świata, a nie na Chrystusie;
List do Kolosan 2,8

American Standard Version

Take heed lest there shall be any one that maketh spoil of you through his philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ:
List do Kolosan 2,8

Clementine Vulgate

Videte ne quis vos decipiat per philosophiam, et inanem fallaciam secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi, et non secundum Christum :
List do Kolosan 2,8

King James Version

Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.
List do Kolosan 2,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

βλεπετε μη τις υμας εσται ο συλαγωγων δια της φιλοσοφιας και κενης απατης κατα την παραδοσιν των ανθρωπων κατα τα στοιχεια του κοσμου και ου κατα χριστον
List do Kolosan 2,8

Young's Literal Translation

See that no one shall be carrying you away as spoil through the philosophy and vain deceit, according to the deliverance of men, according to the rudiments of the world, and not according to Christ,
List do Kolosan 2,8

World English Bible

Be careful that you don't let anyone rob you through his philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the elements of the world, and not after Christ.
List do Kolosan 2,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić