„nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Koryntian 11,28

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Kolosan 2,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa.
List do Kolosan 2,17

Biblia Brzeska

Które rzeczy są cieniem rzeczy przyszłych, ale ciało jest Krystusowe.
List św. Pawła do Kolosan 2,17

Biblia Gdańska (1632)

Które są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe.
Kolosensów 2,17

Biblia Tysiąclecia

Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa.
List do Kolosan 2,17

Biblia Warszawska

Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.
List św. Pawła do Kolosan 2,17

Biblia Jakuba Wujka

które są cieniem rzeczy przyszłych, a ciało Chrystusowo.
List do Kolosan 2,17

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż to jest cień przyszłych rzeczy - zaś ciało Chrystusa.
List do Kolosan 2,17

Biblia Przekład Toruński

To jest cień tego, co ma nastąpić; rzeczywiste natomiast jest ciało Chrystusa.
List do Kolosan 2,17

American Standard Version

which are a shadow of the things to come; but the body is Christ`s.
List do Kolosan 2,17

Clementine Vulgate

qu sunt umbra futurorum : corpus autem Christi.
List do Kolosan 2,17

King James Version

Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.
List do Kolosan 2,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

α εστιν σκια των μελλοντων το δε σωμα του χριστου
List do Kolosan 2,17

Young's Literal Translation

which are a shadow of the coming things, and the body [is] of the Christ;
List do Kolosan 2,17

World English Bible

which are a shadow of the things to come; but the body is Christ's.
List do Kolosan 2,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić