„Jeusa, Sakiasza i Mirmę. To są jego synowie, naczelnicy rodów.”

Biblia Warszawska: I Księga Kronik 8,10

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Kolosan 2,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy;
List do Kolosan 2,13

Biblia Brzeska

I was też, gdyście byli umarli w grzechach i w nieobrzezce ciała waszego, ożywił z nim pospołu, odpuściwszy wam wszytki grzechy.
List św. Pawła do Kolosan 2,13

Biblia Gdańska

I was, gdyście byli umarłymi w grzechach i nieobrzezce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy.
Kolosensów 2,13

Biblia Tysiąclecia

I was, umarłych na skutek występków i "nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,
List do Kolosan 2,13

Biblia Warszawska

I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;
List św. Pawła do Kolosan 2,13

Biblia Jakuba Wujka

I was, gdyście byli umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, spół ożywił z nim, darowawszy wam wszytkie grzechy,
List do Kolosan 2,13

Nowa Biblia Gdańska

Więc i was, którzy byliście umarłymi w waszych fałszywych krokach oraz nieobrzezaniu waszego ciała wewnętrznego - razem z nim ożywił i darował nam wszystkie fałszywe kroki.
List do Kolosan 2,13

Biblia Przekład Toruński

I was, będących martwymi w upadkach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z Nim ożywił, darując wam wszystkie upadki,
List do Kolosan 2,13

American Standard Version

And you, being dead through your trespasses and the uncircumcision of your flesh, you, [I say], did he make alive together with him, having forgiven us all our trespasses;
List do Kolosan 2,13

Clementine Vulgate

Et vos cum mortui essetis in delictis, et prputio carnis vestr, convivificavit cum illo, donans vobis omnia delicta :
List do Kolosan 2,13

King James Version

And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses;
List do Kolosan 2,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και υμας νεκρους οντας εν τοις παραπτωμασιν και τη ακροβυστια της σαρκος υμων συνεζωποιησεν συνεζωοποιησεν συν αυτω χαρισαμενος ημιν υμιν παντα τα παραπτωματα
List do Kolosan 2,13

Young's Literal Translation

And you -- being dead in the trespasses and the uncircumcision of your flesh -- He made alive together with him, having forgiven you all the trespasses,
List do Kolosan 2,13

World English Bible

You were dead through your trespasses and the uncircumcision of your flesh. He made you alive together with him, having forgiven us all our trespasses;
List do Kolosan 2,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić