„I wszyscy sprzysięgli się razem, aby przyjść i walczyć przeciw Jerozolimie, i przeszkadzać w robocie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Nehemiasza 4,8

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Galacjan 5,26

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.
List do Galacjan 5,26

Biblia Brzeska

Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugie drażniąc, a jedni drugim zajzrząc.
List św. Pawła do Galacjan 5,26

Biblia Gdańska (1632)

Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugim zajrząc.
Galatów 5,26

Biblia Gdańska (1881)

Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugim zajrząc.
Galatów 5,26

Biblia Tysiąclecia

Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.
List do Galatów 5,26

Biblia Warszawska

Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.
List św. Pawła do Galacjan 5,26

Biblia Jakuba Wujka

Nie zstawajmy się chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zajźrząc.
List do Galatów 5,26

Nowa Biblia Gdańska

Nie stawajmy się żądni pustej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc.
List do Galacjan 5,26

Biblia Przekład Toruński

Nie stawajmy się chciwi próżnej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc.
List do Galacjan 5,26

American Standard Version

Let us not become vainglorious, provoking one another, envying one another.
List do Galacjan 5,26

Clementine Vulgate

Non efficiamur inanis glori cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes.
List do Galatów 5,26

King James Version

Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
List do Galacjan 5,26

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μη γινωμεθα κενοδοξοι αλληλους προκαλουμενοι αλληλοις φθονουντες
List do Galacjan 5,26

Young's Literal Translation

let us not become vain-glorious -- one another provoking, one another envying!
List do Galacjan 5,26

World English Bible

Let's not become conceited, provoking one another, and envying one another.
List do Galacjan 5,26

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić