„Liść jego był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało.”

Biblia Warszawska: Księga Daniela 4,9

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Galacjan 5,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
List do Galacjan 5,23

Biblia Brzeska

Cichość, trzeźwość. Przeciwko tym, którzy są takowi, niemaszci zakonu.
List św. Pawła do Galacjan 5,23

Biblia Gdańska (1632)

Przeciwko takowym nie masz zakonu.
Galatów 5,23

Biblia Gdańska (1881)

Przeciwko takowym nie masz zakonu.
Galatów 5,23

Biblia Tysiąclecia

łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.
List do Galatów 5,23

Biblia Warszawska

Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
List św. Pawła do Galacjan 5,23

Biblia Jakuba Wujka

cichość, wiara, skromność, wstrzymieźliwość, czystość. Przeciwko takowym nie masz zakonu.
List do Galatów 5,23

Nowa Biblia Gdańska

W stosunku do takich nie istnieje Prawo.
List do Galacjan 5,23

Biblia Przekład Toruński

Łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko takim.
List do Galacjan 5,23

American Standard Version

meekness, self-control; against such there is no law.
List do Galacjan 5,23

Clementine Vulgate

mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. Adversus hujusmodi non est lex.
List do Galatów 5,23

King James Version

Meekness, temperance: against such there is no law.
List do Galacjan 5,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πραοτης εγκρατεια κατα των τοιουτων ουκ εστιν νομος
List do Galacjan 5,23

Young's Literal Translation

meekness, temperance: against such there is no law;
List do Galacjan 5,23

World English Bible

gentleness, and self-control. Against such things there is no law.
List do Galacjan 5,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić