„Doświadcz, proszę, twoje sługi przez dziesięć dni; niech nam dadzą jarzyn do jedzenia oraz wody do picia.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Daniela 1,12

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Galacjan 5,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
List do Galacjan 5,19

Biblia Brzeska

Boć są jawne sprawy ciała, które ty są: Cudzołóstwo, nieczystość, wszeteczeństwo, niepowściągliwość.
List św. Pawła do Galacjan 5,19

Biblia Gdańska (1632)

A jawneć są uczynki ciała, które te są: Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Galatów 5,19

Biblia Gdańska (1881)

A jawneć są uczynki ciała, które te są: Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Galatów 5,19

Biblia Tysiąclecia

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,
List do Galatów 5,19

Biblia Warszawska

Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
List św. Pawła do Galacjan 5,19

Biblia Jakuba Wujka

A jawne są uczynki ciała, które są porubstwo, nieczystość, niewstydliwość, wszeteczeństwo,
List do Galatów 5,19

Nowa Biblia Gdańska

Zaś uczynki ciała wewnętrznego są oczywiste, jakimikolwiek są: Cudzołóstwo, prostytucja, zepsucie, zuchwałość,
List do Galacjan 5,19

Biblia Przekład Toruński

Jawne są natomiast czyny ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta,
List do Galacjan 5,19

American Standard Version

Now the works of the flesh are manifest, which are [these]: fornication, uncleanness, lasciviousness,
List do Galacjan 5,19

Clementine Vulgate

Manifesta sunt autem opera carnis, qu sunt fornicatio, immunditia, impudicitia, luxuria,
List do Galatów 5,19

King James Version

Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
List do Galacjan 5,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

φανερα δε εστιν τα εργα της σαρκος ατινα εστιν μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια
List do Galacjan 5,19

Young's Literal Translation

And manifest also are the works of the flesh, which are: Adultery, whoredom, uncleanness, lasciviousness,
List do Galacjan 5,19

World English Bible

Now the works of the flesh are obvious, which are: adultery, sexual immorality, uncleanness, lustfulness,
List do Galacjan 5,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić