„To ich spotka za pychę ich, iż lżyli i wynosili się nad lud Pana zastępów.”

Biblia Gdańska (1881): Sofonijasz 2,10

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Filipian 3,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Co do gorliwości – prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie – nienaganny.
List do Filipian 3,6

Biblia Brzeska

Według uprzejmej chuci przesladując kościół, według sprawiedliwości zakonu, bez przygany.
List św. Pawła do Filipian 3,6

Biblia Gdańska (1632)

Według gorliwości prześladowca kościoła, według sprawiedliwości onej, która jest z zakonu, będąc bez przygany.
Filipensów 3,6

Biblia Gdańska (1881)

Według gorliwości prześladowca kościoła, według sprawiedliwości onej, która jest z zakonu, będąc bez przygany.
Filipensów 3,6

Biblia Tysiąclecia

co do gorliwości - prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem się bez zarzutu.
List do Filipian 3,6

Biblia Warszawska

Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany.
List św. Pawła do Filipian 3,6

Biblia Jakuba Wujka

według żarzliwości przeszladując kościół Boży, według sprawiedliwości, która jest w zakonie, obcując bez przygany.
List do Filipian 3,6

Nowa Biblia Gdańska

Z powodu skwapliwości- prześladowca zgromadzenia wybranych; według sprawiedliwości, tej pośród Prawa Mojżesza - będąc nienaganny.
List do Filipian 3,6

Biblia Przekład Toruński

Co do żarliwości – prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na Prawie – stałem się nienaganny.
List do Filipian 3,6

American Standard Version

as touching zeal, persecuting the church; as touching the righteousness which is in the law, found blameless.
List do Filipian 3,6

Clementine Vulgate

secundum mulationem persequens Ecclesiam Dei, secundum justitiam, qu in lege est, conversatus sine querela.
List do Filipian 3,6

King James Version

Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.
List do Filipian 3,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

κατα ζηλον διωκων την εκκλησιαν κατα δικαιοσυνην την εν νομω γενομενος αμεμπτος
List do Filipian 3,6

Young's Literal Translation

according to zeal persecuting the assembly! according to righteousness that is in law becoming blameless!
List do Filipian 3,6

World English Bible

concerning zeal, persecuting the assembly; concerning the righteousness which is in the law, found blameless.
List do Filipian 3,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić