„Dzieci twej Wybranej Siostry ślą ci pozdrowienia.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List św. Jana 1,13

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Filipian 3,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
List do Filipian 3,21

Biblia Brzeska

Który przemieni ciało nasze nikczemne, aby się podobnym stało chwalebnemu ciału jego, według mocy, przez którą też może poddać sobie wszytki rzeczy.
List św. Pawła do Filipian 3,21

Biblia Gdańska (1632)

Który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału jego, według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy sobie podbić może.
Filipensów 3,21

Biblia Gdańska (1881)

Który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału jego, według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy sobie podbić może.
Filipensów 3,21

Biblia Tysiąclecia

który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
List do Filipian 3,21

Biblia Warszawska

Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.
List św. Pawła do Filipian 3,21

Biblia Jakuba Wujka

który przemieni ciało podłości naszej, przypodobane ciału jasności swojej wedle skuteczności, którą też wszytko podbić sobie może.
List do Filipian 3,21

Nowa Biblia Gdańska

Tego, który zmieni kształt naszego ciała poniżenia, na kształt będący tożsamy z jego ciałem chwały; gdyż on jest to w stanie uczynić z powodu mocy, oraz wszystko sobie podporządkować.
List do Filipian 3,21

Biblia Przekład Toruński

Który przekształci poniżone ciało nasze, aby stało się w swej postaci podobne ciału chwały Jego, według skutecznego działania Jego mocy, którą też wszystko może sobie podporządkować.
List do Filipian 3,21

American Standard Version

who shall fashion anew the body of our humiliation, [that it may be] conformed to the body of his glory, according to the working whereby he is able even to subject all things unto himself.
List do Filipian 3,21

Clementine Vulgate

qui reformabit corpus humilitatis nostr, configuratum corpori claritatis su, secundum operationem, qua etiam possit subjicere sibi omnia.
List do Filipian 3,21

King James Version

Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.
List do Filipian 3,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ος μετασχηματισει το σωμα της ταπεινωσεως ημων εις το γενεσθαι αυτο συμμορφον τω σωματι της δοξης αυτου κατα την ενεργειαν του δυνασθαι αυτον και υποταξαι εαυτω τα παντα
List do Filipian 3,21

Young's Literal Translation

who shall transform the body of our humiliation to its becoming conformed to the body of his glory, according to the working of his power, even to subject to himself the all things.
List do Filipian 3,21

World English Bible

who will change the body of our humiliation to be conformed to the body of his glory, according to the working whereby he is able even to subject all things to himself.
List do Filipian 3,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić