„I rozesłano listy przez posłów do wszystkich krain królewskich, aby wygładzono, wymordowano, i wytracono wszystkich Żydów, od młodego aż do starca, dziatki i niewiasty, dnia jednego, trzynastego dnia miesiąca dwunastego, (ten jest miesiąc Adar.) a korzyść ich aby rozchwycono.”

Biblia Gdańska (1881): Estery 3,13

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Filipian 3,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych.
List do Filipian 3,11

Biblia Brzeska

Doświadczając którym bym sposobem przyszedł ku wstaniu z martwych.
List św. Pawła do Filipian 3,11

Biblia Gdańska (1632)

Owabym jakimkolwiek sposobem doszedł do powstania z martwych.
Filipensów 3,11

Biblia Gdańska (1881)

Owabym jakimkolwiek sposobem doszedł do powstania z martwych.
Filipensów 3,11

Biblia Tysiąclecia

dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
List do Filipian 3,11

Biblia Warszawska

Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
List św. Pawła do Filipian 3,11

Biblia Jakuba Wujka

jeślibym jako zabieżał ku powstaniu, które jest z martwych.
List do Filipian 3,11

Nowa Biblia Gdańska

Obym jakoś doszedł do powstania z martwych.
List do Filipian 3,11

Biblia Przekład Toruński

Obym w jakiś sposób przeszedł do powstania z martwych.
List do Filipian 3,11

American Standard Version

if by any means I may attain unto the resurrection from the dead.
List do Filipian 3,11

Clementine Vulgate

si quo modo occurram ad resurrectionem, qu est ex mortuis :
List do Filipian 3,11

King James Version

If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
List do Filipian 3,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει πως καταντησω εις την εξαναστασιν των νεκρων
List do Filipian 3,11

Young's Literal Translation

if anyhow I may attain to the rising again of the dead.
List do Filipian 3,11

World English Bible

if by any means I may attain to the resurrection from the dead.
List do Filipian 3,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić