„Wołałom przyjaciół moich, oni mię zdradzili. Kapłani moi i starcy moi w mieście zginęli, bo szukali jedła sobie, aby posilili dusze swoje.”

Biblia Jakuba Wujka: Lamentacje Jeremiasza 1,19

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Efezjan 2,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń.
List do Efezjan 2,16

Biblia Brzeska

Aby też pojednał z Bogiem oboje w jednym ciele przez krzyż, zborzywszy nieprzyjaźń przezeń.
List św. Pawła do Efezjan 2,16

Biblia Gdańska (1632)

I pojednał obydwóch w jednem ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń przezeń.
Efezów 2,16

Biblia Gdańska (1881)

I pojednał obydwóch w jednem ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń przezeń.
Efezów 2,16

Biblia Tysiąclecia

i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.
List do Efezjan 2,16

Biblia Warszawska

I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;
List św. Pawła do Efezjan 2,16

Biblia Jakuba Wujka

i pojednał obudwu w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźni w samym sobie.
List do Efezjan 2,16

Nowa Biblia Gdańska

Także zgładził w sobie nieprzyjaźń i ponownie, przez krzyż, wszystkich pojednał z Bogiem w jednym ciele.
List do Efezjan 2,16

Biblia Przekład Toruński

I pojednał ponownie obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, w Nim zadając śmierć tej nieprzyjaźni.
List do Efezjan 2,16

American Standard Version

and might reconcile them both in one body unto God through the cross, having slain the enmity thereby:
List do Efezjan 2,16

Clementine Vulgate

et reconciliet ambos in uno corpore, Deo per crucem, interficiens inimicitias in semetipso.
List do Efezjan 2,16

King James Version

And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby:
List do Efezjan 2,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αποκαταλλαξη τους αμφοτερους εν ενι σωματι τω θεω δια του σταυρου αποκτεινας την εχθραν εν αυτω
List do Efezjan 2,16

Young's Literal Translation

and might reconcile both in one body to God through the cross, having slain the enmity in it,
List do Efezjan 2,16

World English Bible

and might reconcile them both in one body to God through the cross, having killed the hostility thereby.
List do Efezjan 2,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić