„Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, i jaskiniach, i po rozpadlinach ziemi.”

Biblia Przekład Toruński: List do Hebrajczyków 11,38

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Księga Wyjścia 1,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu; każdy przybył ze swoją rodziną:
Księga Wyjścia 1,1

Biblia Brzeska

Ty są imiona synów Izraelskich, którzy z Jakubem weszli do Egiptu, każdy z czeladzią swoją.
2 Księga Mojżeszowa 1,1

Biblia Gdańska

Teć są imiona synów Izraelskich, którzy weszli do Egiptu z Jakóbem; każdy z domem swym weszli:
2 Mojżeszowa 1,1

Biblia Tysiąclecia

Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną:
Księga Wyjścia 1,1

Biblia Warszawska

Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu; każdy przybył ze swą rodziną:
II Księga Mojżeszowa 1,1

Biblia Jakuba Wujka

Te są imiona synów Izraelowych, którzy weszli do Egiptu z Jakobem, każdy z nich z domy swemi weszli:
Księga Wyjścia 1,1

Nowa Biblia Gdańska

Oto imiona synów Israela przybyłych do Micraim. Z Jakóbem weszli, każdy ze swoim domem:
II Księga Mojżesza 1,1

Biblia Przekład Toruński


American Standard Version

Now these are the names of the sons of Israel, who came into Egypt (every man and his household came with Jacob):
Księga Wyjścia 1,1

Clementine Vulgate

Hc sunt nomina filiorum Isral qui ingressi sunt in gyptum cum Jacob : singuli cum domibus suis introierunt :
Księga Wyjścia 1,1

King James Version

Now these are the names of the children of Israel, which came into Egypt; every man and his household came with Jacob.
Księga Wyjścia 1,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And these [are] the names of the sons of Israel who are coming into Egypt with Jacob; a man and his household have they come;
Księga Wyjścia 1,1

World English Bible

Now these are the names of the sons of Israel, who came into Egypt (every man and his household came with Jacob):
Księga Wyjścia 1,1

Westminster Leningrad Codex

וְאֵלֶּה שְׁמֹות בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב אִישׁ וּבֵיתֹו בָּאוּ׃
2 Księga Mojżeszowa 1,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić