„I ulegnie zgubie z powodu twojego poznania słaby brat, za którego Chrystus umarł.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 8,11

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Księga Rodzaju 25,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To są synowie Izmaela, a to ich imiona według ich miasteczek i zamków; dwunastu książąt w ich narodach.
Księga Rodzaju 25,16

Biblia Brzeska

Cić są synowie Izmaelowi i ty imiona ich, wedle ich wsi i zamków, to jest dwojenaście książąt miedzy narodem swojem.
1 Księga Mojżeszowa 25,16

Biblia Gdańska

Ci są synowie Ismaelowi, i te imiona ich, według miasteczek ich, i zamków ich, dwanaście książąt w familijach ich.
1 Mojżeszowa 25,16

Biblia Tysiąclecia

Oto synowie Izmaela i takie są zarazem nazwy miejscowości, w których oni przebywali lub się osiedlili - dwunastu naczelników ich szczepów.
Księga Rodzaju 25,16

Biblia Warszawska

To są synowie Ismaela i takie są nazwy ich zagród i koczowisk, dwunastu książąt plemion ich.
I Księga Mojżeszowa 25,16

Biblia Jakuba Wujka

Ci są synowie Ismaelowi: i te imiona po zamkach i miasteczkach ich, dwanaście książąt pokolenia ich.
Księga Rodzaju 25,16

Nowa Biblia Gdańska

Ci są synami Iszmaela i te są ich imiona w ich osadach oraz w ich koczowiskach - dwunastu książąt według ich plemion.
I Księga Mojżesza 25,16

Biblia Przekład Toruński


American Standard Version

These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their villages, and by their encampments. Twelve princes according to their nations.
Księga Rodzaju 25,16

Clementine Vulgate

Isti sunt filii Ismalis : et hc nomina per castella et oppida eorum, duodecim principes tribuum suarum.
Księga Rodzaju 25,16

King James Version

These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations.
Księga Rodzaju 25,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

these are sons of Ishmael, and these their names, by their villages, and by their towers; twelve princes according to their peoples.
Księga Rodzaju 25,16

World English Bible

These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their villages, and by their encampments: twelve princes, according to their nations.
Księga Rodzaju 25,16

Westminster Leningrad Codex

אֵלֶּה הֵם בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל וְאֵלֶּה שְׁמֹתָם בְּחַצְרֵיהֶם וּבְטִירֹתָם שְׁנֵים־עָשָׂר נְשִׂיאִם לְאֻמֹּתָם׃
1 Księga Mojżeszowa 25,16
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić