„I Eliasz powiedział do Eliszy: Zostań tutaj, bo WIEKUISTY wysłał mnie aż do Betel. Jednak Elisza odpowiedział: Jak żywym jest WIEKUISTY i żywa twoja dusza – nie opuszczę cię. Tak zeszli do Betel.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Królów 2,2

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Księga Ozeasza 1,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jednak liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można zmierzyć ani zliczyć. I stanie się, że w miejscu, gdzie im mówiono: Nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówić: Wy jesteście synami Boga żywego.
Księga Ozeasza 1,10

Biblia Brzeska

Ale ten czas przyjdzie, iż liczba synów izraelskich będzie jako piasek morski, tak iż ani rozmierzon ani rozliczon być może. A stanie się, iż miasto tego co im mówiono: Wy nie jesteście lud mój, będą im mówić: Wy jesteście synowie Boga żywego.
Księga Ozeasza 1,10

Biblia Gdańska

Wszakże liczba synów Izraelskich będzie jako piasek morski, który ani zmierzony ani zliczony być może; i stanie się, że miasto tego, co im rzeczono: Nie jesteście wy ludem moim, rzeczono im będzie: Wyście synami Boga żyjącego.
Ozeasz 1,10

Biblia Tysiąclecia


Biblia Warszawska


Biblia Jakuba Wujka

I będzie liczba synów Izraelskich jako piasek morski który jest bez miary a policzon nie będzie.
Księga Ozeasza 1,10

Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


American Standard Version

Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass that, in the place where it was said unto them, Ye are not my people, it shall be said unto them, [Ye are] the sons of the living God.
Księga Ozeasza 1,10

Clementine Vulgate

Et erit numerus filiorum Isral quasi arena maris, qu sine mensura est, et non numerabitur. Et erit in loco ubi dicetur eis : Non populus meus vos : dicetur eis : Filii Dei viventis.
Księga Ozeasza 1,10

King James Version

Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God.
Księga Ozeasza 1,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and the number of the sons of Israel hath been as the sand of the sea, that is not measured nor numbered, and it hath come to pass in the place where it is said to them, Ye [are] not My people, it is said to them, Sons of the Living God;
Księga Ozeasza 1,10

World English Bible

Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which can't be measured nor numbered; and it shall come to pass that, in the place where it was said to them, You are not my people, it shall be said to them, [You are] the sons of the living God.
Księga Ozeasza 1,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić