„Roku wtórego za króla Dariusza, miesiąca szóstego, a dnia pierwszego tegoż miesiąca, słowo Pańskie podane jest przez ręce Aggeusza proroka do Zorobabela, syna Salatielowego, książęcia judzkiego, i do Jozuego, syna Jozedekowego, nawyższego kapłana, mówiąc:”

Biblia Brzeska: Księga Aggeusza 1,1

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Księga Daniela 3,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Nabuchodonozor napełnił się wściekłością, tak że wyraz jego twarzy zmienił się wobec Szadraka, Meszaka i Abed-Nego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy mocniej, niż zwykle rozpalano.
Księga Daniela 3,19

Biblia Brzeska

Zapalił się tedy Nabuchodonozor popędliwością, a oblicze jego zasrożyło się na Sydracha, Misacha i Abdenaga. Rozkazał tedy napalić piec siedem kroć więcej, niżli przed tym palono.
Księga Daniela 3,19

Biblia Gdańska

Tedy Nabuchodonozor pełen będąc popędliwości, tak, że się kształt twarzy jego odmienił przeciw Sadrachowi, Mesachowi i Abednegowi, odpowiadając rozkazał piec rozpalić siedm kroć bardziej, niżeli był zwyczaj rozpalać go,
Danijel 3,19

Biblia Tysiąclecia

Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej niż było trzeba.
Księga Daniela 3,19

Biblia Warszawska

Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano.
Księga Daniela 3,19

Biblia Jakuba Wujka

Tedy Nabuchodonozor napełniony jest zapalczywością i pojźrzenie twarzy jego odmieniło się na Sydrach, Misach i Abdenago i rozkazał, żeby rozpalono piec siedmkroć więcej, niżli był zwyczaj palić.
Księga Daniela 3,19

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy Nabukadnecar, będąc pełen popędliwości przeciwko Szadrakowi, Meszakowi i Abednemu, i to takiej, że aż zmienił się kształt jego twarzy, powiedział rozkazując, aby piec rozpalić siedem razy bardziej, niż było w zwyczaju go rozpalać.
Księga Daniela 3,19

Biblia Przekład Toruński


American Standard Version

Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abed-nego: [therefore] he spake, and commanded that they should heat the furnace seven times more than it was wont to be heated.
Księga Daniela 3,19

Clementine Vulgate

Tunc Nabuchodonosor repletus est furore, et aspectus faciei illius immutatus est super Sidrach, Misach, et Abdenago : et prcepit ut succenderetur fornax septuplum quam succendi consueverat.
Księga Daniela 3,19

King James Version

Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego: therefore he spake, and commanded that they should heat the furnace one seven times more than it was wont to be heated.
Księga Daniela 3,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Then Nebuchadnezzar hath been full of fury, and the expression of his face hath been changed concerning Shadrach, Meshach, and Abed-Nego; he answered and said to heat the furnace seven times above that which it is seen to be heated;
Księga Daniela 3,19

World English Bible

Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abed-nego: [therefore] he spoke, and commanded that they should heat the furnace seven times more than it was wont to be heated.
Księga Daniela 3,19

Westminster Leningrad Codex

בֵּאדַיִן נְבוּכַדְנֶצַּר הִתְמְלִי חֱמָא וּצְלֵם אַנְפֹּוהִי [אֶשְׁתַּנּוּ כ] (אֶשְׁתַּנִּי ק) עַל־שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגֹו עָנֵה וְאָמַר לְמֵזֵא לְאַתּוּנָא חַד־שִׁבְעָה עַל דִּי חֲזֵה לְמֵזְיֵהּ׃
Księga Daniela 3,19
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić