„Niechżeć błogosławi PAN z Syjonu, i oglądaj dobra Jeruzalem po wszytkie dni żywota twego.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Psalmów 128,5

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Ewangelia Mateusza 7,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
Ewangelia Mateusza 7,1

Biblia Brzeska

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
Ewangelia św. Mateusza 7,1

Biblia Gdańska

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni;
Mateusza 7,1

Biblia Tysiąclecia

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
Ewangelia wg św. Mateusza 7,1

Biblia Warszawska

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
Ewangelia św. Mateusza 7,1

Biblia Jakuba Wujka

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
Ewangelia wg św. Mateusza 7,1

Nowa Biblia Gdańska

Nie sądźcie, abyście nie byli osądzeni;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 7,1

Biblia Przekład Toruński

Nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni.
Ewangelia Mateusza 7,1

American Standard Version

Judge not, that ye be not judged.
Ewangelia Mateusza 7,1

Clementine Vulgate

Nolite judicare, ut non judicemini.
Ewangelia Mateusza 7,1

King James Version

Judge not, that ye be not judged.
Ewangelia Mateusza 7,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μη κρινετε ινα μη κριθητε
Ewangelia Mateusza 7,1

Young's Literal Translation

`Judge not, that ye may not be judged,
Ewangelia Mateusza 7,1

World English Bible

"Don't judge, so that you won't be judged.
Ewangelia Mateusza 7,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić