„Ale się niech okryją worami ludzie i bydło, a niech do Boga gorliwie wołają, a niech się odwróci każdy od złej drogi swojej i od łupiestwa, które jest w ręku jego.”

Biblia Gdańska: Jonasz 3,8

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Ewangelia Mateusza 6,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.
Ewangelia Mateusza 6,2

Biblia Brzeska

Gdy tedy czynisz jałmużnę, nie każ przed sobą trąbić, jako pokryci ludzie czynią w bożnicach i po ulicach, aby byli w dobrym mniemaniu u ludzi. Zaprawdę powiedam wam, biorą zapłatę swoję.
Ewangelia św. Mateusza 6,2

Biblia Gdańska

Przetoż, gdy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w bóżnicach i na ulicach, aby byli chwaleni od ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoję.
Mateusza 6,2

Biblia Tysiąclecia

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,2

Biblia Warszawska

Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.
Ewangelia św. Mateusza 6,2

Biblia Jakuba Wujka

Gdy tedy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią, w bóżnicach i po ulicach, aby byli czczeni od ludzi: zaprawdę, powiadam wam, wzięli zapłatę swoję.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,2

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego, gdybyś czynił jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w bóżnicach i na ulicach, aby byli chwaleni przez ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 6,2

Biblia Przekład Toruński

Dlatego, gdy dajesz dar miłosierdzia, nie trąb przed sobą, tak jak czynią to obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby przez ludzi została oddana im chwała. Zaprawdę mówię wam: Już w całości otrzymują swoją zapłatę.
Ewangelia Mateusza 6,2

American Standard Version

When therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have received their reward.
Ewangelia Mateusza 6,2

Clementine Vulgate

Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te, sicut hypocrit faciunt in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.
Ewangelia Mateusza 6,2

King James Version

Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
Ewangelia Mateusza 6,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων
Ewangelia Mateusza 6,2

Young's Literal Translation

whenever, therefore, thou mayest do kindness, thou mayest not sound a trumpet before thee as the hypocrites do, in the synagogues, and in the streets, that they may have glory from men; verily I say to you -- they have their reward!
Ewangelia Mateusza 6,2

World English Bible

Therefore when you do merciful deeds, don't sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may get glory from men. Most assuredly, I tell you, they have received their reward.
Ewangelia Mateusza 6,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić