„I rozproszę radę Judzką i Jerozolimską na tym miejscu, i porażę je mieczem w oczach nieprzyjaciół ich i ręką szukających dusze ich, i dam trupy ich na pokarm ptastwu powietrznemu i źwierzowi ziemskiemu.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jeremiasza 19,7

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Ewangelia Mateusza 25,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły.
Ewangelia Mateusza 25,5

Biblia Brzeska

A gdy oblubieniec omieszkawał, zdrzymały się wszytki i posnęły.
Ewangelia św. Mateusza 25,5

Biblia Gdańska

A gdy oblubieniec odwłaczał z przyjściem, zdrzemały się wszystkie i posnęły.
Mateusza 25,5

Biblia Tysiąclecia

Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Ewangelia wg św. Mateusza 25,5

Biblia Warszawska

A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły.
Ewangelia św. Mateusza 25,5

Biblia Jakuba Wujka

A gdy oblubieniec omieszkawał, zdrzymały się wszytki i posnęły.
Ewangelia wg św. Mateusza 25,5

Nowa Biblia Gdańska

A gdy oblubieniec zwlekał, wszystkie się zdrzemnęły i spały.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 25,5

Biblia Przekład Toruński

A gdy oblubieniec zwlekał, zdrzemnęły się wszystkie i spały.
Ewangelia Mateusza 25,5

American Standard Version

Now while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
Ewangelia Mateusza 25,5

Clementine Vulgate

Moram autem faciente sponso, dormitaverunt omnes et dormierunt.
Ewangelia Mateusza 25,5

King James Version

While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
Ewangelia Mateusza 25,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

χρονιζοντος δε του νυμφιου ενυσταξαν πασαι και εκαθευδον
Ewangelia Mateusza 25,5

Young's Literal Translation

`And the bridegroom tarrying, they all nodded and were sleeping,
Ewangelia Mateusza 25,5

World English Bible

Now while the bridegroom delayed, they all slumbered and slept.
Ewangelia Mateusza 25,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić