„Bo który tych rzeczy nie ma, ten jest ślepy, z daleka nic nie widząc, zapamiętawszy, iż jest oczyścion od starych grzechów swoich.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Piotra 1,9

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Ewangelia Mateusza 25,39

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie?
Ewangelia Mateusza 25,39

Biblia Brzeska

Abo kiedyśmy cię widzieli niemocnym, abo w więzieniu i przyszlichmy do ciebie?
Ewangelia św. Mateusza 25,39

Biblia Gdańska

Albo kiedyśmy cię widzieli chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do ciebie?
Mateusza 25,39

Biblia Tysiąclecia

Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"
Ewangelia wg św. Mateusza 25,39

Biblia Warszawska

I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?
Ewangelia św. Mateusza 25,39

Biblia Jakuba Wujka

Abo kiedyśmy cię widzieli niemocnym abo w ciemnicy, i przyszlichmy do ciebie?
Ewangelia wg św. Mateusza 25,39

Nowa Biblia Gdańska

Albo kiedy widzieliśmy cię chorym, czy w więzieniu, a przyszliśmy do ciebie?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 25,39

Biblia Przekład Toruński

I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, i przyszliśmy do Ciebie?
Ewangelia Mateusza 25,39

American Standard Version

And when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
Ewangelia Mateusza 25,39

Clementine Vulgate

aut quando te vidimus infirmum, aut in carcere, et venimus ad te ?
Ewangelia Mateusza 25,39

King James Version

Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
Ewangelia Mateusza 25,39

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ποτε δε σε ειδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε
Ewangelia Mateusza 25,39

Young's Literal Translation

and when did we see thee infirm, or in prison, and we came unto thee?
Ewangelia Mateusza 25,39

World English Bible

When did we see you sick, or in prison, and come to you?`
Ewangelia Mateusza 25,39

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić