„Wyszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, które nazywa się Betlejem, z tego powodu, że był on z domu oraz rodu Dawida;”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,4

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Ewangelia Mateusza 25,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym: żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś.
Ewangelia Mateusza 25,24

Biblia Brzeska

A przystąpiwszy i ten, który był jeden talent wziął rzekł: Panie! Znałem cię, iż jesteś człowiek srogi, który żniesz gdzieś nie siał i zbierasz stąd, gdzieś nie rozproszył.
Ewangelia św. Mateusza 25,24

Biblia Gdańska

A przystąpiwszy i ten, który był wziął jeden talent, rzekł: Panie! wiedziałem, że jesteś człowiek srogi, który żniesz, gdzieś nie rozsiewał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał;
Mateusza 25,24

Biblia Tysiąclecia

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał.
Ewangelia wg św. Mateusza 25,24

Biblia Warszawska

Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał.
Ewangelia św. Mateusza 25,24

Biblia Jakuba Wujka

A przystąpiwszy też, który był jeden talent wziął, rzekł: Panie, wiem, iżeś jest człowiek srogi; żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozproszył.
Ewangelia wg św. Mateusza 25,24

Nowa Biblia Gdańska

Także i ten, który otrzymał był jeden talent, podszedł i powiedział: Panie, myślałem o tobie, że jesteś człowiekiem okrutnym, który żniesz, gdzie nie rozsiałeś oraz przyjmujesz, skąd nie rozsypałeś;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 25,24

Biblia Przekład Toruński

A przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i powiedział: Panie! Poznałem cię, że jesteś człowiekiem twardym, że żniesz, gdzie nie siałeś, i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś;
Ewangelia Mateusza 25,24

American Standard Version

And he also that had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering where thou didst not scatter;
Ewangelia Mateusza 25,24

Clementine Vulgate

Accedens autem et qui unum talentum acceperat, ait : Domine, scio quia homo durus es ; metis ubi non seminasti, et congregas ubi non sparsisti :
Ewangelia Mateusza 25,24

King James Version

Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:
Ewangelia Mateusza 25,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προσελθων δε και ο το εν ταλαντον ειληφως ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρος ει ανθρωπος θεριζων οπου ουκ εσπειρας και συναγων οθεν ου διεσκορπισας
Ewangelia Mateusza 25,24

Young's Literal Translation

`And he also who hath received the one talent having come, said, Sir, I knew thee, that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering from whence thou didst not scatter;
Ewangelia Mateusza 25,24

World English Bible

He also who had received the one talent came and said, `Lord, I knew you that you are a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you did not scatter.
Ewangelia Mateusza 25,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić