„Żyd Mardocheusz był bowiem drugi po królu Aswerusie, wielki w oczach Żydów i cieszący się uznaniem wśród wielu swoich braci, troszczył się o dobro swego ludu i głosił pokój całemu swemu ludowi.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Estery 10,3

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Ewangelia Mateusza 1,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza.
Ewangelia Mateusza 1,8

Biblia Brzeska

Z Asy poszedł Jozafat, a z Jozafata poszedł Joram, a z Jorama poszedł Ozjasz.
Ewangelia św. Mateusza 1,8

Biblia Gdańska (1632)

A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozyjasza.
Mateusza 1,8

Biblia Gdańska (1881)

A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozyjasza.
Mateusza 1,8

Biblia Tysiąclecia

Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;
Ewangelia wg św. Mateusza 1,8

Biblia Warszawska

A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza.
Ewangelia św. Mateusza 1,8

Biblia Jakuba Wujka

A Asa zrodził Jozafata. A Jozafat zrodził Jorama. A Joram zrodził Ozjasza.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,8

Nowa Biblia Gdańska

A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,8

Biblia Przekład Toruński

A Asa spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza.
Ewangelia Mateusza 1,8

American Standard Version

and Asa begat Jehoshaphat; and Jehoshaphat begat Joram; and Joram begat Uzziah;
Ewangelia Mateusza 1,8

Clementine Vulgate

Asa autem genuit Josophat. Josophat autem genuit Joram. Joram autem genuit Oziam.
Ewangelia Mateusza 1,8

King James Version

And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
Ewangelia Mateusza 1,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ασα δε εγεννησεν τον ιωσαφατ ιωσαφατ δε εγεννησεν τον ιωραμ ιωραμ δε εγεννησεν τον οζιαν
Ewangelia Mateusza 1,8

Young's Literal Translation

and Asa begat Jehoshaphat, and Jehoshaphat begat Joram, and Joram begat Uzziah,
Ewangelia Mateusza 1,8

World English Bible

Asa became the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat became the father of Joram. Joram became the father of Uzziah.
Ewangelia Mateusza 1,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić