„Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Micheasza 5,3

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Ewangelia Mateusza 1,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Ezroma, a Ezrom spłodził Arama.
Ewangelia Mateusza 1,3

Biblia Brzeska

Z Judy poszedł Fares i Zara z Tamar, z Faresa poszedł Ezrom, z Ezroma poszedł Aram.
Ewangelia św. Mateusza 1,3

Biblia Gdańska (1632)

A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama.
Mateusza 1,3

Biblia Gdańska (1881)

A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama.
Mateusza 1,3

Biblia Tysiąclecia

Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;
Ewangelia wg św. Mateusza 1,3

Biblia Warszawska

A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama.
Ewangelia św. Mateusza 1,3

Biblia Jakuba Wujka

A Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamar. A Fares zrodził Esrona. A Esron zrodził Aram.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,3

Nowa Biblia Gdańska

A Judas spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,3

Biblia Przekład Toruński

A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Esroma, a Esrom spłodził Arama.
Ewangelia Mateusza 1,3

American Standard Version

and Judah begat Perez and Zerah of Tamar; and Perez begat Hezron; and Hezron begat Ram;
Ewangelia Mateusza 1,3

Clementine Vulgate

Judas autem genuit Phares, et Zaram de Thamar. Phares autem genuit Esron. Esron autem genuit Aram.
Ewangelia Mateusza 1,3

King James Version

And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
Ewangelia Mateusza 1,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ιουδας δε εγεννησεν τον φαρες και τον ζαρα εκ της θαμαρ φαρες δε εγεννησεν τον εσρωμ εσρωμ δε εγεννησεν τον αραμ
Ewangelia Mateusza 1,3

Young's Literal Translation

and Judah begat Pharez and Zarah of Tamar, and Pharez begat Hezron, and Hezron begat Ram,
Ewangelia Mateusza 1,3

World English Bible

Judah became the father of Perez and Zerah by Tamar. Perez became the father of Hezron. Hezron became the father of Ram.
Ewangelia Mateusza 1,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić