„Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czystymi; ale to WIEKUISTY waży ducha.”

Nowa Biblia Gdańska: Przypowieści spisane przez Salomona 16,2

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Ewangelia Marka 2,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czemu on mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?
Ewangelia Marka 2,7

Biblia Brzeska

I cóż? A także ten mówi bluźnierstwa? I któż grzechy odpuścić może, jedno sam Bóg?
Ewangelia św. Marka 2,7

Biblia Gdańska (1632)

Czemuż ten takie mówi bluźnierstwa? któż może grzechy odpuszczać, tylko sam Bóg?
Marka 2,7

Biblia Gdańska (1881)

Czemuż ten takie mówi bluźnierstwa? któż może grzechy odpuszczać, tylko sam Bóg?
Marka 2,7

Biblia Tysiąclecia

Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?
Ewangelia wg św. Marka 2,7

Biblia Warszawska

Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?
Ewangelia św. Marka 2,7

Biblia Jakuba Wujka

Czemu ten tak mówi? Bluźni! Któż grzechy odpuścić może, jedno sam Bóg?
Ewangelia wg św. Marka 2,7

Nowa Biblia Gdańska

Czemu ten mówi takie bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?
Dobra Nowina spisana przez Marka 2,7

Biblia Przekład Toruński

Dlaczego On mówi takie bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy jeśli nie Bóg sam jeden?
Ewangelia Marka 2,7

American Standard Version

Why doth this man thus speak? he blasphemeth: who can forgive sins but one, [even] God?
Ewangelia Marka 2,7

Clementine Vulgate

Quid hic sic loquitur ? blasphemat. Quis potest dimittere peccata, nisi solus Deus ?
Ewangelia Marka 2,7

King James Version

Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only?
Ewangelia Marka 2,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τι ουτος ουτως λαλει βλασφημιας τις δυναται αφιεναι αμαρτιας ει μη εις ο θεος
Ewangelia Marka 2,7

Young's Literal Translation

`Why doth this one thus speak evil words? who is able to forgive sins except one -- God?`
Ewangelia Marka 2,7

World English Bible

"Why does this man speak blasphemies like that? He blasphemes! Who can forgive sins but one - God?"
Ewangelia Marka 2,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić