„Bez przestanku wspominając skuteczną wiarę waszę i pracowitą miłość, i cierpliwą onę nadzieję w Panu naszym, Jezusie Krystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,3

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Ewangelia Jana 3,35

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w jego ręce.
Ewangelia Jana 3,35

Biblia Brzeska

Ociec miłuje Syna i wszytko dał w ręce jego.
Ewangelia św. Jana 3,35

Biblia Gdańska

Ojciec miłuje Syna, i wszystko dał w ręce jego.
Jana 3,35

Biblia Tysiąclecia

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce.
Ewangelia wg św. Jana 3,35

Biblia Warszawska

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce.
Ewangelia św. Jana 3,35

Biblia Jakuba Wujka

Ociec miłuje Syna i wszytko oddał w rękę jego.
Ewangelia wg św. Jana 3,35

Nowa Biblia Gdańska

Ojciec miłuje Syna i wszystkie rzeczy oddał w jego rękę.
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,35

Biblia Przekład Toruński

Ojciec miłuje Syna i wszystko powierzył w Jego ręce.
Ewangelia Jana 3,35

American Standard Version

The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Ewangelia Jana 3,35

Clementine Vulgate

Pater diligit Filium et omnia dedit in manu ejus.
Ewangelia Jana 3,35

King James Version

The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Ewangelia Jana 3,35

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο πατηρ αγαπα τον υιον και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου
Ewangelia Jana 3,35

Young's Literal Translation

the Father doth love the Son, and all things hath given into his hand;
Ewangelia Jana 3,35

World English Bible

The Father loves the Son, and has given all things into his hand.
Ewangelia Jana 3,35

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić