„A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I List do Koryntian 15,24

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Ewangelia Jana 3,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Ewangelia Jana 3,15

Biblia Brzeska

Iżby każdy, który weń uwierzy nie zginął, lecz aby miał żywot wieczny.
Ewangelia św. Jana 3,15

Biblia Gdańska

Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jana 3,15

Biblia Tysiąclecia

aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Ewangelia wg św. Jana 3,15

Biblia Warszawska

Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ewangelia św. Jana 3,15

Biblia Jakuba Wujka

aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ewangelia wg św. Jana 3,15

Nowa Biblia Gdańska

Aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,15

Biblia Przekład Toruński

Aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Ewangelia Jana 3,15

American Standard Version

that whosoever believeth may in him have eternal life.
Ewangelia Jana 3,15

Clementine Vulgate

ut omnis qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam ternam.
Ewangelia Jana 3,15

King James Version

That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
Ewangelia Jana 3,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον
Ewangelia Jana 3,15

Young's Literal Translation

that every one who is believing in him may not perish, but may have life age-during,
Ewangelia Jana 3,15

World English Bible

that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
Ewangelia Jana 3,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić