„Uweseliłem się barzo, iżem nalazł z synów twych chodzące w prawdzie, jakośmy rozkazanie wzięli od Ojca.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List św. Jana 1,4

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - II List do Tymoteusza 1,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka.
II List do Tymoteusza 1,14

Biblia Brzeska

Zacną rzecz zwierzoną zachowaj przez Ducha świętego, który w nas mieszka.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,14

Biblia Gdańska (1632)

Strzeż dobrego pokładu przez Ducha Świętego, który w nas mieszka.
2 Tymoteusza 1,14

Biblia Gdańska (1881)

Strzeż dobrego pokładu przez Ducha Świętego, który w nas mieszka.
2 Tymoteusza 1,14

Biblia Tysiąclecia

Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
2 List do Tymoteusza 1,14

Biblia Warszawska

Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,14

Biblia Jakuba Wujka

Strzeż dobrej rzeczy zwierzonej przez Ducha Ś. który w nas mieszka.
2 List do Tymoteusza 1,14

Nowa Biblia Gdańska

Ustrzeż szlachetny depozyt przez Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje.
Drugi list do Tymoteusza 1,14

Biblia Przekład Toruński

Strzeż tego dobrego depozytu przez Ducha Świętego, mieszkającego w nas.
2 List do Tymoteusza 1,14

American Standard Version

That good thing which was committed unto [thee] guard through the Holy Spirit which dwelleth in us.
2 List do Tymoteusza 1,14

Clementine Vulgate

Bonum depositum custodi per Spiritum Sanctum, qui habitat in nobis.
2 List do Tymoteusza 1,14

King James Version

That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us.
2 List do Tymoteusza 1,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

την καλην παρακαταθηκην φυλαξον δια πνευματος αγιου του ενοικουντος εν ημιν
2 List do Tymoteusza 1,14

Young's Literal Translation

the good thing committed guard thou through the Holy Spirit that is dwelling in us;
2 List do Tymoteusza 1,14

World English Bible

That good thing which was committed to you, guard through the Holy Spirit which dwells in us.
2 List do Tymoteusza 1,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić