„Bo wargi kapłańskie umiejętności strzedz mają, a pytać się będą na zakon z ust jego; Aniołem zaiste jest Pana zastępów.”

Biblia Gdańska (1881): Malachyjasz 2,7

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - II List do Koryntian 5,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
II List do Koryntian 5,20

Biblia Brzeska

A tak w imię Krystusowe jesteśmy posły, jakoby Bóg was prosił przez nas, prosimy tedy dla Krystusa, abyście się pojednali z Bogiem.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,20

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż na miejscu Chrystusowem poselstwo sprawujemy, jakoby was Bóg upominał przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowem, jednajcie się z Bogiem;
2 Koryntów 5,20

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż na miejscu Chrystusowem poselstwo sprawujemy, jakoby was Bóg upominał przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowem, jednajcie się z Bogiem;
2 Koryntów 5,20

Biblia Tysiąclecia

Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!
2 List do Koryntian 5,20

Biblia Warszawska

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,20

Biblia Jakuba Wujka

Miasto Chrystusa tedy poselstwo sprawujemy, jakoby Bóg przez nas napominał. Prosimy miasto Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem.
2 List do Koryntian 5,20

Nowa Biblia Gdańska

Zatem z powodu Chrystusa jesteśmy jakby posłami Boga i przez nas wzywa. Prosimy z powodu Chrystusa - zostańcie pojednani z Bogiem,
Drugi list do Koryntian 5,20

Biblia Przekład Toruński

W miejsce Chrystusa jesteśmy posłani, jako samego Boga, który przez nas wzywa, w miejsce Chrystusa prosimy: Bądźcie pojednani z Bogiem.
2 List do Koryntian 5,20

American Standard Version

We are ambassadors therefore on behalf of Christ, as though God were entreating by us: we beseech [you] on behalf of Christ, be ye reconciled to God.
2 List do Koryntian 5,20

Clementine Vulgate

Pro Christo ergo legatione fungimur, tamquam Deo exhortante per nos. Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo.
2 List do Koryntian 5,20

King James Version

Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God.
2 List do Koryntian 5,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υπερ χριστου ουν πρεσβευομεν ως του θεου παρακαλουντος δι ημων δεομεθα υπερ χριστου καταλλαγητε τω θεω
2 List do Koryntian 5,20

Young's Literal Translation

in behalf of Christ, then, we are ambassadors, as if God were calling through us, we beseech, in behalf of Christ, `Be ye reconciled to God;`
2 List do Koryntian 5,20

World English Bible

We are therefore ambassadors on behalf of Christ, as though God were entreating by us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.
2 List do Koryntian 5,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić