„Boć nie możemy nic naprzeciwko prawdzie, ale za prawdą.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 13,8

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - II List do Koryntian 5,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania.
II List do Koryntian 5,19

Biblia Brzeska

Abowiem Bóg był w Krystusie, świat sobie jednając, nie przyczytając im grzechów ich i położył w nas mowę tę zjednania.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,19

Biblia Gdańska (1632)

Ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat z samym sobą jednając, nie przyczytując im upadków ich, i położył w nas to słowo pojednania:
2 Koryntów 5,19

Biblia Gdańska (1881)

Ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat z samym sobą jednając, nie przyczytując im upadków ich, i położył w nas to słowo pojednania:
2 Koryntów 5,19

Biblia Tysiąclecia

Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.
2 List do Koryntian 5,19

Biblia Warszawska

To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,19

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem Bóg był w Chrystusie, świat z sobą jednając, nie przyczytając im grzechów ich, i włożył na nas słowo zjednania.
2 List do Koryntian 5,19

Nowa Biblia Gdańska

Jako, że to Bóg w Chrystusie był Tym, co pojednał świat ze sobą, nie licząc im ich fałszywych kroków oraz deponując sobie w nas słowo pojednania.
Drugi list do Koryntian 5,19

Biblia Przekład Toruński

Jako że Bóg był w Chrystusie tym, który świat z samym sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i tym, który w nas złożył słowo pojednania.
2 List do Koryntian 5,19

American Standard Version

to wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not reckoning unto them their trespasses, and having committed unto us the word of reconciliation.
2 List do Koryntian 5,19

Clementine Vulgate

quoniam quidem Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi, non reputans illis delicta ipsorum, et posuit in nobis verbum reconciliationis.
2 List do Koryntian 5,19

King James Version

To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation.
2 List do Koryntian 5,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ως οτι θεος ην εν χριστω κοσμον καταλλασσων εαυτω μη λογιζομενος αυτοις τα παραπτωματα αυτων και θεμενος εν ημιν τον λογον της καταλλαγης
2 List do Koryntian 5,19

Young's Literal Translation

how that God was in Christ -- a world reconciling to Himself, not reckoning to them their trespasses; and having put in us the word of the reconciliation,
2 List do Koryntian 5,19

World English Bible

namely, that God was in Christ reconciling the world to himself, not reckoning to them their trespasses, and having committed to us the word of reconciliation.
2 List do Koryntian 5,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić