„A poczynicie podobieństwa zadnic waszych, i podobieństwa myszy waszych, które psowały ziemię, i oddacie Bogu Izraelskiemu chwałę; owa snać ulży ręki swej nad wami, i nad Bogami waszymi, i nad ziemią waszą.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Samuelowa 6,5

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - II List do Koryntian 5,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania.
II List do Koryntian 5,18

Biblia Brzeska

A wszytki rzeczy są z Boga, który nas sobie pojednał przez Jezusa Krystusa i dał nam posługowanie zjednania.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,18

Biblia Gdańska (1632)

A to wszystko z Boga jest, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie tego pojednania,
2 Koryntów 5,18

Biblia Gdańska (1881)

A to wszystko z Boga jest, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie tego pojednania,
2 Koryntów 5,18

Biblia Tysiąclecia

Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania.
2 List do Koryntian 5,18

Biblia Warszawska

A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania,
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,18

Biblia Jakuba Wujka

A wszytko z Boga, który nas z sobą pojednał przez Chrystusa i dał nam urząd jednania.
2 List do Koryntian 5,18

Nowa Biblia Gdańska

A wszystko z Boga, który nas pojednał z samym sobą przez Jezusa Chrystusa oraz dał nam służbę owego pojednania.
Drugi list do Koryntian 5,18

Biblia Przekład Toruński

A to wszystko jest z Boga, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania,
2 List do Koryntian 5,18

American Standard Version

But all things are of God, who reconciled us to himself through Christ, and gave unto us the ministry of reconciliation;
2 List do Koryntian 5,18

Clementine Vulgate

Omnia autem ex Deo, qui nos reconciliavit sibi per Christum : et dedit nobis ministerium reconciliationis,
2 List do Koryntian 5,18

King James Version

And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation;
2 List do Koryntian 5,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τα δε παντα εκ του θεου του καταλλαξαντος ημας εαυτω δια ιησου χριστου και δοντος ημιν την διακονιαν της καταλλαγης
2 List do Koryntian 5,18

Young's Literal Translation

And the all things [are] of God, who reconciled us to Himself through Jesus Christ, and did give to us the ministration of the reconciliation,
2 List do Koryntian 5,18

World English Bible

But all things are of God, who reconciled us to himself through Jesus Christ, and gave to us the ministry of reconciliation;
2 List do Koryntian 5,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić