„Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tymoteusza 2,6

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - II List do Koryntian 1,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga.
II List do Koryntian 1,4

Biblia Brzeska

Który nas cieszy we wszelkim ucisku naszym, ku temu, abyśmy mogli cieszyć ty, którzy są w każdym utrapieniu, przez pociechę, którą nas samy cieszy Bóg.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,4

Biblia Gdańska (1632)

Który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i my cieszyć mogli i tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tąż pociechą, którą my sami pocieszeni bywamy od Boga.
2 Koryntów 1,4

Biblia Gdańska (1881)

Który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i my cieszyć mogli i tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tąż pociechą, którą my sami pocieszeni bywamy od Boga.
2 Koryntów 1,4

Biblia Tysiąclecia

Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.
2 List do Koryntian 1,4

Biblia Warszawska

Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,4

Biblia Jakuba Wujka

który nas cieszy we wszelakim utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami cieszyć te, którzy są we wszelkim ucisku, przez napominanie, którym i sami bywamy napominani od Boga.
2 List do Koryntian 1,4

Nowa Biblia Gdańska

Pocieszający nas w każdym naszym ucisku, abyśmy mogli zachęcać tych, co są w jakimkolwiek utrapieniu - przez zachętę, którą sami jesteśmy pocieszani przez Boga.
Drugi list do Koryntian 1,4

Biblia Przekład Toruński

On pociesza nas we wszelkim naszym ucisku, abyśmy również mogli pocieszać tych, którzy są we wszelkim ucisku, poprzez tę pociechę, którą sami jesteśmy przez Boga pocieszani.
2 List do Koryntian 1,4

American Standard Version

who comforteth us in all our affliction, that we may be able to comfort them that are in any affliction, through the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.
2 List do Koryntian 1,4

Clementine Vulgate

qui consolatur nos in omni tribulatione nostra : ut possimus et ipsi consolari eos qui in omni pressura sunt, per exhortationem, qua exhortamur et ipsi a Deo.
2 List do Koryntian 1,4

King James Version

Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.
2 List do Koryntian 1,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο παρακαλων ημας επι παση τη θλιψει ημων εις το δυνασθαι ημας παρακαλειν τους εν παση θλιψει δια της παρακλησεως ης παρακαλουμεθα αυτοι υπο του θεου
2 List do Koryntian 1,4

Young's Literal Translation

who is comforting us in all our tribulation, for our being able to comfort those in any tribulation through the comfort with which we are comforted ourselves by God;
2 List do Koryntian 1,4

World English Bible

who comforts us in all our affliction, that we may be able to comfort those who are in any affliction, through the comfort with which we ourselves are comforted by God.
2 List do Koryntian 1,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić