„I odpowiedzieli synowie Józefa: Góry nam nie wystarczają, a wszyscy Kananejczycy, mieszkający na równinie, zarówno ci w Bet-Szeanie i jego osadach, jak i ci w dolinie Jezreel, posiadają żelazne wozy.”

Biblia Warszawska: Księga Jozuego 17,16

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List do Tesaloniczan 3,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdy w nocy i we dnie bardzo gorliwie modlimy się, abyśmy mogli zobaczyć was osobiście i uzupełnić braki waszej wiary?
I List do Tesaloniczan 3,10

Biblia Brzeska

W nocy i we dnie barzo pilno prosząc, abyśmy widzieli oblicze wasze i abychmy wypełnili czego jeszcze w wierze waszej nie dostawa.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,10

Biblia Gdańska

W nocy i we dnie bardzo się gorliwie modląc, abyśmy oglądali oblicze wasze i dopełnili niedostatków wiary waszej.
1 Tesalonicensów 3,10

Biblia Tysiąclecia

Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli was osobiście zobaczyć i abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak waszej wierze.
1 List do Tesaloniczan 3,10

Biblia Warszawska

We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,10

Biblia Jakuba Wujka

w nocy i we dnie barziej prosząc, abyśmy oglądali twarz waszę i dopełnili tego, czego nie dostaje wierze waszej.
1 List do Tesaloniczan 3,10

Nowa Biblia Gdańska

Dniem i nocą modląc się ponad wszelką miarę, abyśmy zobaczyli wasze twarze oraz uporządkowali niedostatki waszej wiary.
Pierwszy list do Tesaloniczan 3,10

Biblia Przekład Toruński

Nocą i dniem bardzo usilnie modląc się, abyśmy zobaczyli wasze oblicze i uzupełnili braki waszej wiary.
1 List do Tesaloniczan 3,10

American Standard Version

night and day praying exceedingly that we may see your face, and may perfect that which is lacking in your faith?
1 List do Tesaloniczan 3,10

Clementine Vulgate

nocte ac die abundantius orantes, ut videamus faciem vestram, et compleamus ea qu desunt fidei vestr ?
1 List do Tesaloniczan 3,10

King James Version

Night and day praying exceedingly that we might see your face, and might perfect that which is lacking in your faith?
1 List do Tesaloniczan 3,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

νυκτος και ημερας υπερ εκπερισσου δεομενοι εις το ιδειν υμων το προσωπον και καταρτισαι τα υστερηματα της πιστεως υμων
1 List do Tesaloniczan 3,10

Young's Literal Translation

night and day exceedingly beseeching, that we might see your face, and perfect the things lacking in your faith.
1 List do Tesaloniczan 3,10

World English Bible

night and day praying exceedingly that we may see your face, and may perfect that which is lacking in your faith?
1 List do Tesaloniczan 3,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić