„Ale kiedy zwróciłem moje serce ku temu, by sobie uświadomić czym jest mądrość i wiedza, szaleństwo i głupota - poznałem, że to też jest pogonią za wiatrem.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Koheleta 1,17

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List do Tesaloniczan 1,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Od was bowiem słowo Pańskie rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achai, ale też wasza wiara w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu, tak że nie trzeba nam mówić czegokolwiek;
I List do Tesaloniczan 1,8

Biblia Brzeska

Abowiem od was nie tylko brzmiało słowo Pańskie w Macedonijej i w Achajej, ale też na wszytkim miejscu wiara wasza, która jest w Boga tak słynęła, iż nam nie potrzeba nic mówić.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,8

Biblia Gdańska

Albowiem od was się rozgłosiło słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achai, ale się też rozeszła na wszelkie miejsce wiara wasza, która jest w Bogu, tak iż nam nie trzeba, o tem co mówić;
1 Tesalonicensów 1,8

Biblia Tysiąclecia

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.
1 List do Tesaloniczan 1,8

Biblia Warszawska

Od was bowiem rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić;
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,8

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem od was rozsławiona jest mowa Pańska, nie tylko w Macedonijej i w Achajej, ale na wszelkim miejscu wiara wasza, która jest ku Bogu, rozeszła się, tak iż nam nie trzeba nic mówić.
1 List do Tesaloniczan 1,8

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż od was rozbrzmiało słowo Pana, nie tylko w Macedonii i w Achai, a wasza wiara względem Boga wyszła na każde miejsce; tak, że nie mamy potrzeby czegoś dodawać.
Pierwszy list do Tesaloniczan 1,8

Biblia Przekład Toruński

Bowiem od was rozbrzmiało Słowo Pana nie tylko w Macedonii i w Achai, ale i w każdym miejscu rozeszła się wasza wiara w Boga, tak że nie mamy potrzeby cokolwiek mówić,
1 List do Tesaloniczan 1,8

American Standard Version

For from you hath sounded forth the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but in every place your faith to God-ward is gone forth; so that we need not to speak anything.
1 List do Tesaloniczan 1,8

Clementine Vulgate

A vobis enim diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia, et in Achaia, sed et in omni loco fides vestra, qu est ad Deum, profecta est ita ut non sit nobis necesse quidquam loqui.
1 List do Tesaloniczan 1,8

King James Version

For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God-ward is spread abroad; so that we need not to speak any thing.
1 List do Tesaloniczan 1,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αφ υμων γαρ εξηχηται ο λογος του κυριου ου μονον εν τη μακεδονια και αχαια αλλα και εν παντι τοπω η πιστις υμων η προς τον θεον εξεληλυθεν ωστε μη χρειαν ημας εχειν λαλειν τι
1 List do Tesaloniczan 1,8

Young's Literal Translation

for from you hath sounded forth the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God did go forth, so that we have no need to say anything,
1 List do Tesaloniczan 1,8

World English Bible

For from you has sounded forth the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but in every place your faith toward God has gone forth; so that we need not to say anything.
1 List do Tesaloniczan 1,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić