„Bo wszystkie narody chodzić będą, każdy w imieniu boga swego; ale my chodzić będziemy w imieniu Pana, Boga naszego, na wieki wieków.”

Biblia Gdańska: Micheasz 4,5

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List do Koryntian 14,38

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jeśli ktoś jest w niewiedzy, niech pozostanie w niewiedzy.
I List do Koryntian 14,38

Biblia Brzeska

A jesli kto nie wie, niechaj nie wie.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,38

Biblia Gdańska

A jeźli kto nie wie, niechajże nie wie.
1 Koryntów 14,38

Biblia Tysiąclecia

A gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany.
1 List do Koryntian 14,38

Biblia Warszawska

A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,38

Biblia Jakuba Wujka

Lecz jeśli kto nie wie, o nim wiedzieć nie będą.
1 List do Koryntian 14,38

Nowa Biblia Gdańska

Zaś jeśli ktoś nie poznaje - nie jest tym, który wie.
Pierwszy list do Koryntian 14,38

Biblia Przekład Toruński

A jeśli ktoś tego nie uzna, niech nie jest uznany.
1 List do Koryntian 14,38

American Standard Version

But if any man is ignorant, let him be ignorant.
1 List do Koryntian 14,38

Clementine Vulgate

Si quis autem ignorat, ignorabitur.
1 List do Koryntian 14,38

King James Version

But if any man be ignorant, let him be ignorant.
1 List do Koryntian 14,38

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει δε τις αγνοει αγνοειτω
1 List do Koryntian 14,38

Young's Literal Translation

and if any one is ignorant -- let him be ignorant;
1 List do Koryntian 14,38

World English Bible

But if anyone is ignorant, let him be ignorant.
1 List do Koryntian 14,38

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić